Újdonságok, frissítések, tervekÚjonnan felkerült, kiegészített, vagy átírt anyagok

Tervek a közel- és távoljövőre

 

Újonnan felkerült, kiegészített, vagy átírt anyagok

2023. 07. 30.

Feltöltésre került magyar nyelven a "Római Katekizmus" (Catechismus Romanus), közkeletű nevén "Trienti Káté". Az 1898-as utolsó nyomtatott magyar kiadás beolvasott anyaga pdf formátumban elérhető!

2017. 05. 12.

Az evangéliumok történetisége - 12. fejezet: Egyéb kérdések: Papiász; a "Q"-forrás; Márk tompítása; a jeruzsálemi próféciák; a "... szerint" kérdés - A márkista teóriából olyan érvek is megszülettek, amelyekre itt adunk választ: Papiasz és a jánosi szerzőség; az ún. Q-forrás; Márk negatív beállításainak tompítása; Jeruzsálem pusztulásának megjövendölése; és az evangéliumok címében szereplő '... szerint' jelentése.

2016. 01. 25.

Az evangéliumok történetisége - 11. fejezet: A Zsidókhoz írt levél - A hagyomány szerint a Zsidókhoz írt levelet Pál küldte Kr.u. 70 előtt a jeruzsálemi keresztény zsidóknak. Az újabb bibliakritikusok szerint pedig egy ismeretlen személy írta egy ismeretlen helyről, egy főként nemzsidó közösségnek, valószínűleg Rómába, a 80-90-es évek között. Mi most azért felmutatunk néhány érvet arra, hogy mégis a hagyományos nézetet pártoljuk.

2015. 02. 28.

Az evangéliumok történetisége - 10. fejezet: Az újszövetségi levelek és a pszeuodonimitás kérdései - A bibliakritikusok nem csak az evangéliumok történetiségét szokják kétségbevonni, hanem az Újszövetség többi részét is; így a pál-i és apostoli levelek jórészét is "pszeodoním"-nak, vagyis álnéven írtaknak állítják be. Az 5 leginkább elvetett levelet átnézve azonban megállapítható, hogy teljesen alaptalan aggódni a szerzőségük miatt. Ha a márkisták okozta feltételezéseken, problémákon és nehézségeken átlépünk, semmi okunk nincs arra, hogy kétségbe vonjuk bármelyik levél eredetiségét.

2014. 08. 30.

Ismerd meg a misédet! Szent Campion Ödön gyermek misszáléja [Hagyományos szentmise-kalauz gyermekeknek képregény-formában] - Ezt a misekalauzt 1954-ben adták ki az USA-ban, amelyből pontról pontra nyomon követhetjük hagyományos szentmise részeit, aktusait, szimbólumait; mindez művészien megrajzolt képregény stílusban, hogy a fiatalabb korosztály is megismerhesse a sok évszázados miséjét.

2014. 08. 26.

Az evangéliumok történetisége - 9. fejezet: Szent János evangéliuma - A keresztények 2000 éves meggyőződése szerint János apostol, Krisztus életének szemtanúja írta a János-evangéliumot, Kr. u. 95-96 körül. Viszont számos bibliatudósok az utóbbi időben, egymástól függetlenül arra a következtetésre jutott, hogy az első 20 fejezetet Kr.u. 70 előtt írta János, és csak az utolsó fejezetet adta hozzá 95 körül. Ebben a részben most azokra a történelmi és belső bizonyítékokra fogunk fényt vetni, amelyek arra mutatnak rá, hogy csakugyan János apostol volt-e a szerző (s nem pl. az ún. "János presbiter"), valamint, hogy mely keletkezési dátum a legelfogadhatóbb.

2014. 02. 27.

Az evangéliumok történetisége - 8. fejezet: Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei - Ebben a fejezetben a Lk/Apcsel eredetiségét és hagyományos datálási időpontját (vagyis a 60-as évek eleje) bizonyítjuk többféle szempontból. Ennek igazolása ismét csak a márki prioritást cáfolja meg.

2013. 08. 01.

TV-s filmajánló - Kísérleti jelleggel újraindítom a depositumon a TV-s filmajánlót, vagyis, hogy hol, mikor és mely filmeket érdemes megnézni a TV-ben. Mindazonáltal időigényessége miatt a fennmaradása mét kétséges. Vagyis, hogy marad-e vagy ismét megszűnik, az azon fog múlni, hogy lesz-e elég érdeklődő. (Kevés volt, így ismét megszűnt.)

2013. 07. 17.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 7. fejezet - Itt Máté evangéliumának antijudaikus felhangját vizsgáljuk meg, hogy vajon ez mely történelmi környezetre utal: az első század végére vagy a Feltámadás utáni időszakra?

2013. 04. 28.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 6. fejezet - Ebben a fejezetben azt állítjuk, hogy Máté evangéliuma eredetileg héberül készült el, és ez lett az általunk ismert görög evangélium alapja, ami annak hű fordítása.

2013. 03. 20.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 5. fejezet - Ebben a fejezetben Máté evangéliumának keletkezési idejét próbáljuk behatárolni, melynek során megállapíthatjuk, hogy nem tartható az a vélemény, miszerint Kr.u. 70 után írták több évtizeddel.

2012. 11. 03.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 4. fejezet - Ez a fejezet a márki prioristák fő érvére, vagyis "Márk gyenge görögségére" ad választ, amely az evangélium megszületésének körülményeiben található; vagyis, hogy Márk Péter apostol egyik prédikáció sorozatát jegyezte fel.

2012. 07. 31.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 3. fejezet - Ebben a fejezetben az irodalmi analízis (irodalomkritika) tükrében lehet átnézni a 3 fő teóriát, és leginkább a problémáikat, következtetéseiket és következetlenségeiket.

2012. 06. 16.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 2. fejezet - Ebben a fejezetben az ókori keresztény feljegyzéseket tekintjük át az evangéliumok sorrendjére vonatkozóan, hogy lássuk, mennyire egységesek, és mennyire összhangban állnak a kelemeni sorrenddel, viszont a márki elsőségnek teljesen és egységesen ellentmondanak.

2012. 05. 29.

Az evangéliumok történetisége (Apostoli szerzőségük, Kr. u. 70 előtti keletkezésük, illetve a Máté-evangélium elsősége) - 1. fejezet - Egy nagyon fontos cikkbe kezdek bele. Manapság a hívő emberek között is terjedőben van egy olyan nézet, hogy a modern tudományos bibliakritika eredményei rést ütöttek a keresztény hagyomány (és Hit) falába, és azt bizonyítják, hogy a Szentírás nem adhat elég hű tükröt Jézus életéről, tanításáról, az Egyház megszületéséről, hiszen azt sok évtizeddel Krisztus Urunk halála után írták olyan emberek vagy közösségek, akik nem voltak jelen az Eseményeknél. Azokról a legújabb bibliakritikai eredményekről viszont, amelyek ezt a teóriát hatásosan cáfolják, és a Hagyománnyal és az autentikus keresztény hittel teljes összhangban állnak, mélyen hallgatnak. A cikk fejezeteit (amelyekben szó lesz az evangéliumok megírásának sorrendjéről, megszületésük körülményeiről és időpontjáról, az elterjedt márki prioritást állító két-forrás elmélet tévedéseiről, az Apostolok cselekedeteiről, Szent Pál leveleiről, az Egyház hivatalos kijelentéseiről, stb.) folyamatosan teszem közzé. Most az Előszóból megtudhatjuk, hogy milyen fő irányzatok vannak, amelyek megpróbálnak választ adni az ún. szinoptikus kérdésre, és röviden áttekintjük az itt bemutatni szándékozó, ún. Kelemen-i hagyomány megoldását.

2012. 05. 14.

Filmkritika: Amerikai szépség (1999) - Egy kérésnek eleget téve - S. D. Greydanus és J. Overstreet segítségével - vizsgáltam meg ezt a sokak által kedvelt filmet, ahol mindenki olyan álmokat kerget, hogy majd megtalálja a boldogságot. Csakhogy eközben megszegik az ígéreteiket, elárulják a családjukat, és nagy ívben tesznek rá, hogy más mit gondol. Az ember várja, hogy majd a karakterek meglátják, hogy a boldogtalanságra lehet adni jó és rossz válaszokat is, ahogy pl. Ang Lee Jégviharában. De az Amerikai szépség nem így végződik. Ez a film a rossz felfedésének módszerével arra ösztönöz, hogy hagyd a pokolba az egészet! Vigyorogj csak, hiszen a rossz nemcsak, hogy elkerülhetetlen, hanem pusztán nézőpont kérdése. Csak mosolyogj, mialatt minden a kárhozatra jut.

2012 legjobb (és legrosszabb) filmjei - A 2012-es évben melyik filmet érdemes megnézni a mozikban? Vagy beszerezni DVD-n? Illetve mely filmeket jó elkerülnie egy erkölcsre is adó nézőnek? Ebben segít ez a filmajánló.

2012. 03. 08.

2011 legjobb (és legrosszabb) filmjei - Elkészült a 2011-es filmek toplistája. A győztes az Emberek és istenek című alkotás lett.

A Katolikus Egyház és a tudomány - Frissítettem, bővítettem - több mint 100 katolikus tudós nevével - a cikket.

2011. 10. 31.

Filmkritika: Az élet fája (2011) - Az élet fája valószínűleg a legkiélezettebb filmje lett egy olyan rendezőnek, akinek már a lassú, kontemplatív stílusa is lelkes rajongókat és állhatatos becsmérlőket nyert meg magának. Tehát adódik a kérdés, hogy vajon a Terrence Malick által rendezett Az élet fája egy hatásvadász zagyvaság vagy pedig egy mély értelmű mestermű? Vajon egy mélyen vallásos meditáció a teremtésről, a kegyelemről, a természetről és a szenvedés misztériumáról, vagy pedig egy filozófiailag összekuszált, ellentmondásos kotyvasza a témáknak és a képsoroknak? Mindenesetre végre egy olyan film, amely nemcsak azt kérdezgeti, hogy Isten miért engedi meg a szenvedést, hanem el is gondolkodik Isten saját válaszán, amit a Jób könyvében adott erre a kérdésre, s kitágítja azt a modern tudomány által elérhető természetes világ megdöbbentő látképeire is: ezt mind Isten hozta létre; kik vagyunk mi, hogy azt gondolhatjuk, hogy megítélhetjük vagy megkérdőjelezhetjük őt?

2011. 09. 05.

A katolicizmus egyedülállósága contra indifferentizmus, avagy minden vallás egyformán jó? - A Katolikus Egyház immár csaknem 2000 éve hirdeti fennhangon, hogy ő Krisztus egyetlen, egyedülálló és egyetemes Egyháza, amely az üdvösséghez feltétlenül szükséges, amely nélkül senki nem üdvözül. Csakhogy manapság sokak szerint ez egy tűrhetetlenül beszűkült látásmód. Szerintük Isten nem emel ki egyetlen egy vallást sem a többi közül, hanem mindegyik vallás legalább ugyanolyan jó, mint a másik. Vagyis a kifogás nem az, hogy a kereszténység nem igaz, hanem az, hogy nem maga az igazság; nem azt mondja, hogy a kereszténység egy hamis vallás, hanem azt, hogy csak egy vallás. Ennek az ellenvetésnek a 12 legmegszokottabb formáját tekintjük át, és válaszolunk mindegyikre.

2011. 06. 02.

A hit - avagy mit is védünk ezeken az oldalakon - Mit jelent a hit? Mit jelent hinni? Mi a tárgya, a forrása, honnan ered, mit eredményez? Milyen kapcsolatban áll az ésszel vagy a tettekkel? Hogyan fér össze a megpróbáltatásokkal, és el lehet-e veszíteni a hitünket? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ ez a kis hittan.

2011. 05. 14.

Az iszlám - 1. rész: Az iszlám és a kereszténység - Az iszlám a középkorban egyszer már majdnem meghódította a világot, és igencsak úgy tűnik, hogy most hasonló dolog történik. Az iszlám növekedési rátája elképesztő mértékű. Az iszlámból térnek meg a legkevesebben és az iszlám hitre térnek a legtöbben a világon. Hogyan magyarázható ez a siker? Mi teszi az iszlámot ennyire vonzó vallássá? És melyek a leglényegesebb különbségek az iszlám és a kereszténység között? Ezekre ad rövid választ Peter Kreeft egyik cikkének újabb fordítása és kisebb átdolgozása. Későbbiekben pedig rámutatunk az iszlám és az erőszak kapcsolatára, valamint megpróbálunk tanácsokat adni a muszlimok evangelizálásához.

2011. 02. 16.

2010 legjobb (és legrosszabb) filmjei - Elkészültem a 2010-es toplistáinak az összevetésével. A győztes toronymagasan a Toy Story 3. lett.

2011. 01. 19.

A kereszténység és a buddhizmus összevetése - Guardini szerint a történelemben még egyetlen ember sem jutott olyan közel ahhoz, hogy Krisztus riválisa legyen Krisztus azon hatalmas törekvésében, hogy magát az emberi természetet formálja át, mint Buddha. Viszont a döntő témákban a kereszténység és a buddhizmus olyan messze áll egymástól, amennyire ez csak lehetséges. Peter Kreeft cikke segítségével azért átnézhetjük a főbb kapcsokat és a válaszfalakat. Az eredeti írást Szabó "Zoltász" Zoltán Tamás fordította le.

2010. 12. 16.

Jézus feltámadásának bizonyítása - Elkészült a Jézus feltámadásának bizonyításáról szóló cikk második része, melyben a mítosz-teória tarthatatlanságára vetek fényt. Címet is változtattam.

Mozi ajánló - Egy új filmes ajánló, amelyben a mozikban éppen futó filmek közül állítok össze ajánlott és nem ajánlott filmlistát. Vagyis, hogy szerintem mely filmekre vegyük meg a mozijegyet, és melyekre ne.

Facebook - Pár hete már a Facebookon is megjelent a depositum. Kísérleti jellegel. A legújabb frissítéseket ide is felteszem, illetve az oldallal kapcsolatos kisebb változtatásokról, ajánlókról, érdekes hivatkozásokról innen lehet értesülni. Lehet az egyes cikkeket - egyelőre csak az újabbakat - "lájkolni", hozzászólni, vagy esetleges kéréseket megfogalmazni.

2010. 11. 04.

Jézus feltámadásának bizonyítása - Peter Kreeft és Ronald Tacelli hitvédelmi könyvének ez a fejezete arról szól, hogy Jézus Krisztus feltámadása bebizonyítható egyszerűen a józan ész és a logika segítségével is. Pusztán öt lehetséges teória van: a kereszténység, az ájulás (tetszhalál), az apostoli összeesküvés, a hallucinálás vagy a mítosz ("húsvéti hit") elmélete. Ha négyet ezek közül megcáfolunk, akkor az ötödik igaz. A cikk második, befejező része pár hét múlva várható.

2010. 10. 16.

Az erkölcsi relativizmus cáfolata (2. rész) - A cikk befejezve.

2010. 09. 02.

Húsz érv Isten létezése mellett - A cikk befejezve.

2010. 08. 11.

Az erkölcsi relativizmus cáfolata (1. rész) - Az erkölcsi relativizmus, amely tagadja a változtathatatlan, objektív, és egyetemes erkölcsi abszolútumokat, korunk legjelentősebb kérdése és legnagyobb problémája is. Itt először is megcáfolom az relativista etika melletti összes közismert érvet, és majd - egy második részben - magát a relativizmust is.

2010. 07. 26.

Isten és a rossz problémája - A rossz problémája miatt több ember veszíti el hitét, mint bármi más ok miatt. Minden bizonnyal ez a hit legnagyobb próbatétele, a legnagyobb kísértés a hitetlenségre. Ráadásul ez nem csak egy intellektuális kifogás. Ezt átérezzük. Ezt átéljük. Ennek a problémának a megoldásában segít ez az írás.

2010. 07. 17.

Húsz érv Isten létezése mellett - Elkészült a harmadik része, s így már 15 érv szól Isten létezése mellett.

Egy tanmese az erőszakról: Agora, Hüpatia és a felvilágosodott mitológia - Alejandro Amenábar Agora című filmjének áttekintése és kritikája.

Bővült az oldal támogatási lehetősége. 1. Ha megnézik a kiemelt hirdetéseket a főoldalon már egy ideje fennlévő google-kereső oldalán, amellyel - általam jónak ítélt - angol nyelvű hitvédelmi oldalak között lehet keresni. Ezek tőlem független hirdetések, de amennyire tudtam, megszűrtem őket. 2. Azzal szintén az oldal javaihoz lehet hozzájárulni, ha a filmajánlóban vagy az ajánlott irodalom lapjain a kék színű, "Megrendelem" ikonra kattintva, a Libri könyvkereskedéstől rendel valaki online (bármilyen!) könyvet, dvd-t vagy vagy zenei cd-t.

2010. 06. 19.

Húsz érv Isten létezése mellett - Újabb öt érvet írtam be a cikkbe.

2010. 04. 17.

A hitetlenség pillérei: Sartre, az abszurditás apostola - A hitetlenség pilléreiről szóló cikksorozat utolsó része, amelyben az ateizmus egyik fő képviselőjének meglátásait vesszük szemügyre.

2010. 04. 12.

Húsz érv Isten létezése mellett - Peter Kreeft és Ronald Tacelli: Handbook of Christian Apologetics című könyve alapján 20 olyan érvet mutatok be, melyek világosan Isten létezése mellett szólnak. Most az első 5 érvet (Aquinói Szent Tamás öt útjának változatait) teszem közzé.

2010. 04. 07.

Babette lakomája - A "depositum" filmes toplistáján első helyezést elért film, a Babette lakomája elemzése, aminek alapja a Decent Films Guide cikkének a fordítása.

2010. 04. 02.

Filmajánló - Egy kissé rendbe tettem és átszerkesztettem ezt a szekciót. Egy új módszerrel - katolikus és más keresztény listák összevetésével - a régebbi "Nagyon ajánlott filmek" és "További ajánlott filmek" helyett összeállítottam egy Top 100-as listát minden idők - keresztény értelemben vett - legjobb filmjeiből, és ezt fogom tovább bővíteni terveim szerint legalább 1200 ajánlott filmig. A Filmajánlóhoz írtam egy kis előszót, de erről a témáról szándékozom még majd írni egy bővebb cikket is. Kibővítettem a Rossz, vagyis nagyon nem ajánlott filmek listáját is.

2009 legjobb (és legrosszabb) filmjei - Egy kissé megkésve közzéteszem a tavalyi év legjobb és legrosszabb filmjeit. Ezt már - illetve a 2008-as filmeket - szintén már más listák összevetésével készítettem el.

2010. 03. 02.

A hitetlenség pillérei:Marx, a tömegek hamis Mózese - A hitetlenség pilléreiről szóló cikksorozat folytatása, amelyben Marxot, a kommunizmus vallásának szülőatyját vesszük szemügyre.

Újjászületés a vízkeresztségben - jelentős különbség van a katolikusok és egyes protestáns felekezetek között a keresztségi újjászületést illetően. Az írás ezt a kérdéskört tárgyalja meg a Szentírás, az ókeresztény írók és az Egyház tanításának a fényében.

2010. 01. 29.

A hitetlenség pillérei: Freud, a „szexuális forradalom” megalapozója - A hitetlenség pilléreiről szóló cikksorozat folytatása, amelyben Freud azon munkásságát tekintjük át, ami végül a szexuális szabadosság vezérelvévé vált.

Megigéző Alkonyat: Edward Cullen és a vámpírszerelem kultusza Stephenie Meyer novelláiban és az Alkonyat-filmek - Az új kultusszá vált film és regény mögött rejtőző veszélyekre hívja fel a figyelmet ez a Steven D. Greydanus által írt kritika nyomán született írás.

2009. 11. 21.

A hitetlenség pillérei: Nietzsche, az önjelölt „Antikrisztus” - A hitetlenség pilléreiről szóló cikksorozat folytatása, amelyben annak az őrült és sötét, kereszténységellenes filozófia alapjait ismerhertjük meg, amelyet Nietzsche fogalmazott meg.

2009. 11. 20.

Vannak hazugságok, ordító hazugságok és Dan Brown: Az Angyalok és démonok tényvizsgálata - Dan Brown saját weblapján a következőket írja: „A célom az, hogy a szereplőket és a cselekményeket mindig olyan lebilincselővé tegyem, hogy az olvasók rá se jöjjenek, hogy közben mennyit tanulnak.” Pontosabban, hogy mennyi tévinformációt szívnak magukba. Ezekből mutatok be néhányat Steven D. Greydanus cikkje nyomán.

2009. 11. 19.

A Katolikus Egyház dogmái és fontosabb tanításai - A korábban már feltett cikket fontos - a kinyilatkoztatásról szóló - dogmákkal egészítettem ki, valamint javítottam néhány megfogalmazást és átszerkesztettem egy kicsit a szerkezetet.

2009. 10. 11.

Homoszexualitás - A jegyzet szinten lévő cikket átdolgoztam és jelentősen kibővítettem.

2009. 09. 20.

Szentírás és Szenthagyomány - versus "sola Scriptura" - A "Csak a Szentírás?" című írást neveztem át, és folytattam a kérdés kifejtését. A nagy terjedelem miatt 3 külön oldalra tettem fel az eredetileg összetartozó cikket: 1. Szentírás és Szenthagyomány - versus "sola Scriptura" (itt főként a Szentírásból érvelek, és igyekszem megmagyarázni a fogalmakat és az összefüggéseket; valamint logikailag és (majd) történelmileg is átveszem a témát); 2. Szentírás és Szenthagyomány az ókeresztény Egyházatyáknál (ide tettem be az ókeresztény idézeteket és néhány újabb kori teológus megjegyzését); 3. Szentírás és Szenthagyomány és a Katolikus Egyház hivatalos tanítása (itt pedig az Egyház hivatalos tanításait gyűjtöttem csokorba: KEK, Denzinger, stb.) A cikkek (főként az első) teljes kifejtése még folyamatban van.

Néhány kisebb-nagyobb javítgatást is végeztem több cikken: 150 érv, hogy miért vagyok katolikus (az egész cikket újra átnéztem és számos ponton javítottam a fordításon); A Sola Scriptura gyors cáfolata tíz lépésben (ugyancsak javítottam a fordításon);

Híres katolikus konvertiták (a gyűjteményt Gabriel Marcel és Sigrid Undset vallomásaival bővítettem). Katolikusok könyvespolca (Feltettem néhány újabb könyvet a listára)

2009. 06. 23.

A hitetlenség pillérei: Kant, az Igazság szubjektivizálója - Folytattam a hitetlenség pilléreiről szóló cikksorozat fordítását, amelyben Kantot és máig veszélyes elgondolását ismerhetjük meg.

Alapvető különbségek a katolikusok és más keresztények világnézete között - Hogyan látják a világot és a kereszténységet a katolikusok, és hogyan a többi keresztény? Ezt igyekszik megválaszolni ez a cikk.

Hit és fantázia A Gyűrűk Urában: a katolikus Tolkien és Peter Jackson filmtrilógiája - A Gyűrűk Ura számos helyen visszatükrözi Tolkien mély, katolikus hitét. Hol vannak ezek a pontok, és miként adta vissza ezeket Peter Jackson filmtrilógiája? Olvasd el!

2009 legjobb (és legrosszabb) filmjei - Elkezdtem feltölteni a mozikban már vetített, 2009-es filmek ajánlását és rosszallását. A teljes lista természetesen még várat magára.

Kérdések és válaszok - újabban egyre több e-mailben kapok kérdéseket, és vitákra invitáló megjegyzéseket. Ezek teljes megválaszolására és feldolgozására idő szűkében majd csak a későbbiekben lesz módom. Két válaszomat azért feltettem a honlapra: Egyet a méhen kívüli terhesség kapcsán, egyet pedig a Prédikátor könyvének egyik - a Jehova Tanúi által hangoztatott - igehelyével kapcsolatban.

Az I. Vatikáni Zsinat dokumentumai - Feltettem - word dokumentumban - az I. Vatikáni zsinat két hittani rendelkezését.
Strukturált változatban: Pastor aeternus Krisztus Egyházáról (a pápai primátus és tévedhetetlenség); Dei Filius a katolikus hitről (kinyilatkoztatás, a hit és az ész).
Rendes szöveg szerint: Pastor aeternus; Dei Filius.

2009. 03. 03.

Búcsúk - Az elég gyakran vita tárgyát képező búcsúk tanítását igyekszem megvilágítani, rámutatva a köré fonódó mítoszokra és bibliai alapjaira. Egy külön oldalon az Egyház hivatalos tanítását gyűjtöttem össze.

Eretnekek és más ellenségek - Egy új sorozatot kezdek el, amelyben sorra veszem azokat a hitre veszélyes nézeteket és ezeknek szülőatyjait, akik máig hatalmas károkat okoznak a keresztény gondolkodásban. Az első cikkben Machiavellit ismerjük meg.

Ki és mikor alapította az egyházadat? - Egy ábra segítségével áttekinthetjük, hogy kinek mikor született meg az "egyháza", és ez hogyan viszonyul a többihez, és az Egyházhoz.

Kérdések a protestáns keresztényekhez - Egy kissé provokáló kérdésözön a protestáns hívőkhöz, amelyek megválaszolása rájuk vár.

Szentírás- és katekizmusolvasó kalauz - Ennek a kalauznak a segítségével egy év alatt el lehet olvasni a teljes Szentírást és/vagy a Katolikus Egyház Katekizmusát.

2008. 11. 26.

Navarra Bibliakommentár - A Biblia évéhez hozzájárulva lefordítottam a spanyol Navarra Egyetem Hittudományi Kara által kiadott Navarra Biblia néhány kommentárját. Ez a kommentár kivételes, mert nem a tudósok vitáit és bizonytalanságait tárgyalja, hanem a Szentírástól elválaszthatatlan Szenthagyomány és Tanítóhivatal bizonyosságait. A Teremtés könyvéből, Szent Lukács evangéliumából és a Tesszalonikai levélből válogattam.

2008. 11. 22.

A cölibátus - A probléma kifejtése, dogmák, Kompendium, Egyházi Törvénykönyv, stb.hozzáadása, valamint a bibliai rész rövid magyarázata.

A fogamzásgátlás ellen - A fogamzásgátlás biblikus megközelítése, valamint összehasonlítása a TCST-vel.

Katolikusok könyvespolca (Ajánlott irodalom) - Teljesen átalakítottam az egészet. Számos új könyvet említek meg, és itt most már csak azokat a könyveket ajánlom, amelyek a katolikusok számára minden részében építőek.

2008 legjobb (és legrosszabb) filmjei - Még szerkesztés és kialakulás alatt van.

2008. 08. 09.

Nyugat és Kelet szakadásának története - Egy időrendi táblázatban foglaltam össze azokat a fő eseményeket, amelyek szerepet játszottak Nyugat és Kelet elszakadásában.

A béreaiak és a sola Scriptura - Az ApCsel 17,11 szakaszát elemzem a protestánsok értelmezésének felülvizsgálatával: használható-e ez a bibliai vers a sola Scriptura alátámasztására?

Az Egyház természetfeletti és tévedhetetlen - A már régóta fennlévő cikket egészítettem ki a dogmák ismertetésével, a KEK Kompendiumával, az Egyházi Törvénykönyvvel, valamint a bibliai rész rövid kommentárjaival. Ezenkívül új formát adtam a weblapnak. Kb. ilyesmi lesz az összes többi cikkből is.

Bűnösök és botrányok a szent Egyházban - A bibliai rész kommentálása, valamint új forma.

A bérmálás - Dogmák, Kompendium, Egyházi Törvénykönyv hozzáadása, valamint a bibliai rész rövid magyarázata.

A betegek kenete - Dogmák, Kompendium, Egyházi Törvénykönyv, stb.hozzáadása, valamint a bibliai rész rövid magyarázata.

Válás és újraházasodás - Dogmák, Kompendium hozzáadása, valamint a bibliai rész rövid magyarázata.

Néhány kisebb változtatás: Az Ajánlott irodalomból levettem néhány könyvet, valamint hozzátettem másokat. A híres katolikus konvertitákhoz feltettem néhány új nevet: Magdi Cristiano Allam, Ignace Lepp, Christa Meves. Ezenkívül a Navarra bibliakommentár linkjeihez is feltettem jópárat.

2008. 05. 14.

TV Figyelő - Ezentúl közzéteszem azokat az általam ajánlott filmeket, amelyek az elkövetkező napokban lesznek láthatóak a TV-ben. Naponta fogom frissíteni.

2008. 04. 11.

A római liturgia 1962-es rendkívüli formájának miserendje - A Szent V. Piusz által kihirdetett és Boldog XXIII. János által újra kiadott Római Misekönyv szerint. Mivel XVI. Benedek ezt a formát a liturgia szerves részeként ismerte el, ideje megismernünk azt.

Szolovjov néhány gondolata az egyetemes Egyházról - Szolovjov számára a kereszténység újraegyesítése, és különösen a keleti egyházak és Róma közötti kibékülés a keresztény teológia és történelem központi problémája volt. Néhány gondolatát ismerhetjük itt meg.

Kell-e a pápa a protestánsoknak? - Egy evangelikál protestáns teológus - D. Stephen Long - gondolatai a pápaságról és a protestantizmusról.

2007 legjobb (és legrosszabb) filmjei - A 2007-es év mozifilmjeinek véleményezése katolikus szempontból.

Híres katolikus konvertiták- Folytattam a vallomások beírását (G. Desvallieres, L. Foujita, Dom Bede Griffiths, Th. Haecker, J.-K. Huysmans, F. Jammes, J. Jörgensen, R. Knox).

2008. 02. 17.

… erre a sziklára építem egyházamat” - A "Péter az a szikla..." című írásomat dolgoztam át rendes(ebb) dolgozattá. A szöveg word dokumentumban van.

XII. Piusz pápa és a zsidók - XII. Piusz boldoggá avatása már a küszöbön van. Ebben a dolgozatban megpróbáltam összefoglalni az őt ért vádakat és a valóságot - sok idézettel alátámasztva azt.

Assisi Szent Ferenc (Francesco, 1989) - Filmkritika a DVD-n nemrég nálunk is megjelent filmről.

Híres katolikus konvertiták - Több személy vallomásait is beírtam (J. Akin, H. Ball, M. Baring, F. J. Beckwith, R. H. Benson, H. Bergson, C. du Bos, A. Carrel, P. Claudel, G. Cohen, H. Daniel-Rops, R. C. Koons).

A bűnök megbocsátásának hatalma - A bibliai rész rövid kifejtése.

A szóbeli gyónás szüksége - A bibliai rész rövid kifejtése.

Fogamzásgátlás – születésszabályozás - A bibliai rész rövid kifejtése.

Bangha Béla S.J.: Világnézeti válaszok- Most találtam rá, hogy fenn van a Magyar Elektronikus Könyvtárban a jezsuita páter könyve. Ebben nagyon sok mai kor kérdéseire is megfelel, ezért felvettem a hitvédelmi linkjeim közé. Érdemes átolvasni, főleg azoknak, akik még nem döntöttek Krisztus és Egyháza mellett.

2007. 12. 27.

A hierarchikus egyház - Megírtam a bibliai rész (Mit mond erről a Biblia?) kommentárjait. Egyelőre csak rövid jegyzetekként, később megpróbálom egy egységes írássá szerkeszteni, és kibővíteni.

Az apostoli tekintély és utódlás - A bibliai részt (Mit mond erről a Biblia?) rövid kommentárokkal láttam el.

A gyermekkeresztség - Ide is megírtam röviden a bibliai rész kommentárjait.

Eucharisztia - Jézus Krisztus valóságos teste és vére - Itt is megtalálhatóak már a bibliai kommentárok (Mit mond erről a Biblia?).

2007. 11. 24.

Filmajánló - Talán felesleges mondani, hogy mennyire hatással lehetnek ránk, katolikusokra és keresztényekre is a médiában megjelenő műsorok és filmek, arról nem is beszélve, hogy, ha gyermekekről van szó, akkor ezeknek a befolyása megsokszorozódik. A legtöbb film lélekromboló és minden erkölcstelenséget etalonként bemutató hatását azonban kikerülhetjük, ha figyelembevesszük azokat a kritikákat és véleményeket, amelyeket tapasztalt és megbízható keresztény filmkritikusok állítanak, és ezek alapján válasszuk meg, hogy mely filmeket díjazunk meg azzal, hogy megnézzük vagy meg is vesszük őket. Ebben próbál meg segíteni ez a filmajánló. Összegyűjtöttem azokat a Magyarországon is kapható, illetve megnézhető filmeket, amelyeket minden idők legjobb filmjei között tartanak számon keresztény körökben, illetve azokat, amelyek minden idők legrosszabb, pontosabban legfélrevezetőbb filmjei, hozzátéve, hogy a lista még nem teljes. (A magyar filmeket is később fogom felvenni a listába.) Minden évben itt ki fogom gyűjteni a legjobb filmeket, és igyekszem a vallásos tárgyú filmekhez recenziókat és kritikákat fordítani, vagy írni.
[Ha van valaki, aki ez utóbbiban jártas, és emellett hívő keresztény (az se baj, ha katolikus ;-)), hogy ha tudna, és szeretne is ilyen filmkritikákat írni ide a "depositum"-ra, akkor kérem jelentkezzen.]
Egyelőre m ég csak Mel Gibson Passiójához készült el egy katolikus recenzió.

Egy képzeletbeli párbeszéd a "sola Scriptura"-ról - Dave Armstrong egy kis írásának fordítása, amelyből kitűnik a protestánsokkal folytatott párbeszéd egyik nagy problémája: a körkörös érvelés.

A Jelenések könyve és a Szentmise - Aki a  Jelenések könyvéből nem csak a csapásokat olvassa el, az  bepillantást nyerhet a János apostol által látott mennyei liturgiába, és felfedezheti, hogy ez mennyire hasonlít a katolikus Szentmisékre.

Válasz a "Péter primátusa az Újszövetségben" című írásomra érkezett kritikára. (Pozsonyi Gábor Attila vs. Cserháti Mátyás) 2. RéSZ - Feltettem a "depositum" blogjára annak a vitának a második részét, amelyben a Péter primátusa az Újszövetségben című írásomra érkezett kritikára igyekeztem választ adni.
Az eredetileg két menetben lezajlott beszélgetést egybevontam, hogy olvashatóbb, és jobban követhetőbb legyen.

2007. 08. 31.

A Katolikus Egyház és a tudomány - Vajon kapcsolatban áll-e a katolicizmus a tudománnyal, vagy esetleg egymásnak ellenségei? Egy kis lista segítségével megtudhatjuk, hogy mit is köszönhet a tudományos világ a katolikusoknak.

A katolikus tanítás szentírási alapjai- Teljesen átírtam és kiegészítettem az "A katolikus tanítás hitvédelmi konkordanciája" című gyüjteményemet. így már sokkal jobban tetszik, de teljesen még így sem vagyok vele megelégedve. Minden valószínűség szerint nem ez lesz a végső változat. Készítettem azért hozzá egy kinyomtatható változatot is word dokumentumban, amit nyugodtan lehet használni és akár terjeszteni is.

A római katolikus miserend - A katolikus Szentmise rendje VI. Pál által 1970-ben kihirdetett Misekönyv alapján, latin és magyar nyelven. Idővel szeretnék minden egyes mozzanathoz egy kis rövid kommentárt írni.

A katolikus Szentmise biblikus vonatkozásai - átszerkesztettem a régebbi változatot, hogy áttekinthetőbb legyen, illetve néhol változtattam is rajta.

A hitvédelem jelentősége - Mit ír a Szentírás a hitvédelemről, illetve mit gondol a mai Egyház róla.

Katolikusok könyvespolca - Magyar nyelvű ajánlott irodalom mindenkinek, de elsősorban hitvédelmi szempontok alapján válogattam össze a könyveket. Ezek között vannak olyan könyvek, amelyeket én is használok, illetve olyanok is, amelyeket feltétlenül be szeretnék szerezni. Még nincs befejezve.

Kérdések és válaszok - A Virtuális Plébánián feltett, illetve e-mailen érkezett kérdésekre adott néhány válaszom, amelyeket úgy gondoltam, hogy hasznos lehet itt is olvashatóvá tenni.

Csak a Szentírás? Jn 5,39? - A protestánsok által a sola Scriptura alátámasztására használt bibliai igék vizsgálatát folytattam itt.

2007. 06. 30.

A Szentírás egyéni magyarázata - A protestáns tanítás szerint a Biblia saját magát magyarázza, és nincs rajta kívül olyan tekintély, amely megmondhatja bárkinek is, hogy hogyan kell értelmezni, magyarázni azt. Így végső soron minden hívő egyéni magyarázata a döntő. Utánanéztem, hogy mit mond erről maga a Szentírás, mit tanít erről az Egyház, és egyetértenek-e ezzel az ókeresztény Egyházatyák.

Az Egyházatyák hite - Vajon miben hittek az első keresztények? Mit gondoltak az egyes hittételekről? Mit vallottak az ókor nagy Egyházatyái, akikre akkor az egész Egyház hallgatott? Ezekből adok némi ízelítőt.

Antikatolikus állítások - Egyre több ember hitét zavarják össze egyes katolikus ellenes körök és egyének, akik olyan állításokkal jönnek elő, amitől egy józanabb ember is a falra mászik. Hogyan lehet ellenük védekezni? Melyek a leggyakrabban elhangzó vádjaik, és mi ezekre a válasz? Ebben az írásban ezt próbálom meg kifejteni. (Folyamatosan bővülni fog.)

A katolikus Inkvizíció - Ez a téma únos-untalan előkerül mind keresztény, mind ateista részről, amikor a Katolikus Egyház lejáratása a cél. Mi is volt ez a középkori intézmény? Hogyan működött? Hány áldozata volt? Miért hiábavaló az ezzel való vádaskodás? Hogyan védekezzünk? Ezekre próbáltam meg választ adni.

Az egyetlen és egységes Egyház: A "protestáns egység" - Igaz-e az, hogy a protestánsok egységben vannak egymással? A két fő protestáns alapelv (a sola Scriptura, és a sola Fide) mentén is megadható a válasz: nem. És mi a helyzet a Katolikus Egyházal? Egy rövid fejezetet adtam hozzá az Egyház egyetlenségét és egységét fejtegető írásomhoz.

Péter kulcsai: Protestáns és katolikus bibliatudósok idézetei - Mit mondanak a protestáns kommentátorok a Mt 16,19-ben elhangzó kulcsokról, amelyet Jézus Péter apostolnak adott? 8 kiemelkedő protestáns tudós véleményét idéztem be, illetve 2 katolikus szerzőt is olvassunk el.

Csak a Szentírás?: 2Tim 3,15-17? - Elkezdtem kifejteni ennek az írásnak a bibliai részét. Elsőként azt néztem meg, hogy alkalmazható-e a 2Tim 3,15-17 a sola Scriptura elv alátámasztásához. Folyamatosan írni fogom tovább.

[A főoldalt egy kissé átrendeztem. Új témaköröket vettem fel, és párat meg is szüntettem (Szentelmények, Egyéb). Talán így áttekinthetőbb. Javaslataitokat várom.

új témában lehet szavazni! Hova tartozol?]

2007. 04. 15.

Híres katolikus konvertiták - Elsősorban a közelmúlt híresebb katolikus konvertitáinak rövid életrajza, megtérésének oka, néhány idézettel tarkítva. Ez a cél... de még szerkesztés alatt áll, ám gondoltam, hogy így - töredékesen - is érdekes lesz.

A hit szabálya - Szász Péter Domonkos írása, amelyben kifejti a katolikus hitszabályról szóló tanítást, összevetve azt a protestáns nézettel is.

A Katolikus Egyház dogmái - A tévedhetetlen és kötelező katolikus hittételek, és jelentősebb tanítások felsorolása.

Péter az a szikla... - Néhány dologgal kiegészítettem az írást. Pl. protestáns idézetekkel, amelyekben elfogadják ezt a bibliai tételt.

Hitvédelmi oldalak - Betettem a www.phatmass.com angol nyelvű hitvédelmi linkgyűjteményét, amely témák szerint van csoportosítva.

[Mint az látható, új fejlécet kapott a főoldal is, illetve - többek kérésére - az összes oldalt átszerkesztettem 800*600 méretre, hogy a kisméretű monitorokon is élvezhető legyen az olvasás.]

2007. 02. 10.

Szentlélek Isten: a harmadik Személy - A Szentlélek istenségének és személy-voltának egyházi, bibliai és ókeresztény kifejtése.

Atyának se szólítsatok senkit? - A Catholic Answer egyik cikkének a fordítása.

A sola Scriptura előfeltételei - Dave Armstrong: Biblikus beszélgetések (Katolikus-protestás párbeszédek a Bibliáról, a Hagyományról és az üdvösségről) című könyv 1. fejezetének fordítása.

A Biblia a hit végső tekintélye? - Dave Armstrong: Biblikus beszélgetések (Katolikus-protestás párbeszédek a Bibliáról, a Hagyományról és az üdvösségről) című könyv 2. fejezetének fordítása.

A Tisztítóhely - Feltettem a purgatórium bibliai kommentárjának egy félig se kész részét.

[Új szavazás. A kérdés: Melyik témakört kellene jobban kifejteni? (Melyik érdekel a legjobban?).]

2007. 01. 08.

Az üdvösség és a megigazulás elveszthető - Az Egyház tanítása, bibliai alapvetés kommentár nélkül, ókeresztény tanúság.

A megigazult ember valós belső átalakulása - Az Egyház tanítása, bibliai alapvetés kommentár nélkül, ókeresztény tanúság.

Gyakori kérdések az Egyházatyákról - Joseph A. Gallegos írása (ez folyamatosan fog majd frissülni)

A rózsafüzér- A rózsafüzér részeinek kielemzése, és kialakulásának története.

Önkielégítés - Az Egyház tanítása, bibliai elemzés, keresztény megvilágítás.

Szentírás hitvédőknek - Kommentárok, hivatkozások egyelőre a Filippi- és a Kolossze-levél szövegéhez, elsősorban hitvédelmi szempontok alapján.

[Kicsit csinosítgattam az aloldalakat: egy új felsőrészt kaptak, illetve a szövegformázáson javítgattam. Változtattam a főoldal menüpontjainál is, felvéve két új témakört]

2006. 11. 24.

Bálványimádók a katolikusok? - A Catholic Answer egyik cikkének a fordítása.

Az örök kárhozat - Az Egyház tanítása, bibliai alapvetés kommentár nélkül, ókeresztény idézetek.

Próféciák Jézus Krisztusról - 264 beteljesedett ószövetségi prófécia a Messiásról, Jézus Krisztusról.

[Mostantól lehet majd szavazni is a főoldalon, különböző témákban.]

2006. 10. 01.

Az apostolok tekintélye és utódlása - Az Egyház tanítása, bibliai alapvetés kommentár nélkül, ókeresztény tanúbizonyság.

Halálos és bocsánatos bűnök - Az Egyház tanítása, bibliai alapvetés kommentár nélkül, ókeresztény tanúbizonyság.

A főbb keresztény közösségek hitvallásainak összevetése -  összeállította: Szász Péter Domonkos.

Bevezetés az Egyházatyákhoz - Joseph A. Gallegos írása.

Gilbert Keith Chesterton - Rövid életrajza, ill. válogatott idézetek.

A világ legkülönösebb története - Idézet G. K. Chesterton Az örökkévaló ember című művéből.

Az eretnekek tanúbizonysága - Idézet G. K. Chesterton Az örökkévaló ember című művéből.

[Az Internet Explorert használók kedvéért megváltoztattam az írásokban szereplő betűstílusokat.]

2006. 09. 03.

Péter primátusa az Újszövetségben - átfogalmaztam, kiegészítettem és új elrendezés szerint csoportosítottam az idézeteket.

Jézus Krisztus valóságos Isten - Az Egyház tanítása, bibliai alapvetés kommentár nélkül, ókeresztény idézetek (a Szentháromságról is).

Néhány új bibliai, ill. Ókeresztény idézetet tettem be a következőkbe: Csak a Szentírás?; A bűnös Egyház; A Tisztítóhely.

[Változtattam egy kicsit a főoldal megjelenítésén is, hogy könnyebben olvasható legyen: a felugró (pop-up) menük betűtípusát megváltoztattam, így nagyobbak lettek valamivel; illetve az egérmutatóra megváltozó témacímek színét törtfehérről tiszta fehérre cseréltem le.]

2006. 08. 03.

Péter primátusa az Újszövetségben

2006. 07. 30.

Jelenleg minden új.

 

Tervek a közel- és távoljövőre

 

A közeljövőben várható cikkek

 • Az evangéliumok történetisége és a Máté evangélium elsősége (komplett tanulmány)
 • Az iszlám (a 2. és 3. része)
 • Hinduizmus
 • Szabadkőművesek
 • Hogyan legyünk katolikus hitvédők?
 • Keresztes hadjáratok
 • "Alfa"-hittan (a katolikus hitről kezdőknek)
 • Filmes listák (1000 film, amit minden katolikusnak látnia kell; egyháztörténet filmekből; a legjobb gyermek- és családi filmek; stb.)
 • Szépirodalmi ajánló

Valamikor majd elkészülő cikkek

 • Judaizmus
 • Újpogányság
 • Katolikusok, gyertek haza! (cikksorozat)
 • A kézbe áldozás átgondolása
 • A római liturgia fejlődése
 • Predestináció. Tanítás, bibliai alapvetés.
 • Kegyelemközvetítés
 • A megistenülés
 • Krisztus második eljövetelének időpontja. Tanítás, bibliai alapvetés.
 • Az elragadtatás elméletének cáfolata.
 • A test feltámadása
 • A lélek halhatatlansága
 • A keresztúti ájtatosság
 • Az euthanázia és az öngyilkosság
 • Az öregkor dicsérete
 • Egy újabb abortusz ellenes írás
 • A Katolikus és az Ortodox Egyház különbségei
 • Mária a Bibliában. Exegetikai áttekintés.
 • Folyamatosan a bibliai rész ("Mit mond erről a Biblia?") kifejtése, kommentálása.

(Fel)