Vissza Imaélet és liturgia Előre


A Jelenések könyve és a Szentmise

 
A Jelenések könyve a mennyei liturgiába enged bepillantást, ahol Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra bemutatott áldozata örökösen zajlik a mennyben. Ez az, amiért az Egyház mindig megtestesíti földi liturgiájában azokat az elemeket, amelyeket János látott a mennyei liturgián, mivel ezek Jézus Krisztus, a mi Főpapunk egy és ugyanazon liturgikus cselekményei.


Jel 1,6
Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Amen.

Jel 20,6
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és ezer évig uralkodnak vele.


A hívők papságának mennyei meghatározása ugyanaz, mint az Egyház meghatározása.


Jel 7,9
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág.

Jel 14,6
Aztán láttam, hogy egy másik angyal átrepül az égbolton. Nála volt az örök evangélium, hogy hirdesse a föld minden lakójának, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek.


Isten családjának mennyei katolicitása vagy univerzalitása a katolikus hit lényege a földön.


Jel 1,10
Az Úr napján elragadtatásba estem.


János vasárnap vesz részt a mennyei liturgián, az Úr napján, amely a katolikusoknak a földön kötelező miselátogatási ünnep.


Jel 1,12
Erre megfordultam, hogy megnézzem, mely hang szól hozzám. Amint odafordultam, hét arany gyertyatartót láttam,

Jel 2,5
Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Térj meg, és térj vissza korábbi cselekedeteidhez! Mert elmegyek és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha nem tartasz bűnbánatot.gyertyák gyertyák

Gyertyatartók, avagy menórák vannak a mennyben. Ezeket mindig használták az Egyház Szentmiséjén a földön.


Jel 8,3
Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt.

Jel 11,1
Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adott ezeknek a szavaknak a kíséretében: "Menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt.

Jel 14,18
Egy harmadik angyal az oltárról lépett elő, ennek a tűz fölött volt hatalma. Harsány hangon szólt annak, akinél az éles metszőkés volt: "Ereszd neki éles metszőkésedet, és szüreteld le a föld szőlőfürtjeit, mert beértek a szemek."

Jel 16,7
Hallottam, hogy az oltár felől egy hang felelt: "Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak ítéleteid."
oltár oltár

Egy oltár van a mennyben. Azonban oltár csak akkor kell, ha áldozatot mutatnak be a mennyben. Ugyanezt az áldozatot mutatják be azokon az oltárokon, amelyeket a Szentmisén használnak a földön.


Jel 6,9
Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg.relikvia az oltár alatt

A mártírok, akik a mennyei oltár alatt láthatók, hasonlítanak ahhoz az egyházi hagyományhoz, hogy a szentek relikviáit a földi oltárok alatt tartják.


Jel 4,4
A trón körül huszonnégy szék, a székeken huszonnégy vén ült, fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykoszorú.

Jel 5,14
A négy élőlény így felelt: "Amen", a vének pedig leborultak és imádták.

Jel 11,16
Ekkor a huszonnégy vén, aki az úr színe előtt a trónuson ült, arcra borult, és imádta az Istent:

Jel 14,3
új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földről megváltott száznegyvennégyezer.

Jel 19,4
A huszonnégy vén és a négy élőlény leborult, imádták a trónon ülő Istent, ezekkel a szavakkal: "Amen! Alleluja!"Papok ("presbyteroi") vannak a mennyben. A papok áldozatot mutatnak be. A mi földi papjaink is részt vesznek a mennyei papokkal Jézus örök áldozatának felajánlásában a Szentmisén a földön.


Jel 5,8
Amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje - ezek a szentek imádságai.

Jel 8,3-4
Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé.


 

Tömjén van a mennyben, amely mindig része volt a Szentmise liturgiájának a földön.


Jel 1,13
a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét.


 

Jézus főpapnak van öltözve. Papjaink szintén Krisztusba öltöznek ("alter Christuses"), amikor felajánlják az Ő áldozatát a Szentmisén a földön.


Jel 1,13
a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét.

Jel 4,4
A trón körül huszonnégy szék, a székeken huszonnégy vén ült, fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykoszorú.

Jel 6,11
Mindannyian fehér ruhát kaptak, azzal, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket.

Jel 7,9
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág.

Jel 15,6
A templomból hét angyal lépett ki a hét csapással. Ragyogóan fehér vászonruhába voltak öltözve, mellükön aranyöv.

Jel 19,13
Vértől ázott ruha van rajta, a nevét Isten Igéjének hívják.

Jel 19,14
Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér patyolatba öltözve.


    

A papok különleges ornátusokat hordanak a mennyben. Papjaink szintén különleges ornátusokat hordanak, amikor a Szentmisét celebrálják a földön.


Jel 14,4
Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak és mindenüvé követték a Bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a Bárány első termése.


Felszentelt cölibátusban élők vannak a mennyben, mint a mi katolikus papjaink és szerzeteseink.


Jel 7,3
"Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!"

Jel 14,1
S láttam a Bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezer, aki viselte az ő és Atyjának homlokára írt nevét.

Jel 22,4
Látni fogják arcát, és a homlokukon lesz a neve.


   

A kereszt jelét ("tau") használják a mennyben. Ugyanezt a jelet használják a Szentmisén a földön.


Jel 5,14
A négy élőlény így felelt: "Amen", a vének pedig leborultak és imádták.

Jel 7,12
mondván: "Amen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Amen."

Jel 19,4
A huszonnégy vén és a négy élőlény leborult, imádták a trónon ülő Istent, ezekkel a szavakkal: "Amen! Alleluja!"


Az "ámen" mennyei liturgikus ima ugyanaz, mint amit a Szentmisén is mondanak a földön.


Jel 2,5
Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Térj meg, és térj vissza korábbi cselekedeteidhez! Mert elmegyek és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha nem tartasz bűnbánatot.

Jel 2,16
Térj meg tehát! Mert ha nem, késedelem nélkül odamegyek, és harcba szállok velük, számnak kardjával.

Jel 2,21
Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából.

Jel 3,3
Emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette, és térj meg! Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg!

Jel 16,11
s káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg.


[Testvéreim!
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket,
hogy méltóképpen
ünnepelhessük az Úr szent titkait!]
Bűnbánati rítus van a mennyben, és ugyanez a Szentmise liturgiájának is a része a földön.


Jel 15,3-4
Mózesnek, az Isten szolgájának, és a Báránynak énekét énekelték: "Nagyok és csodálatosak a tetteid, Uram, mindenható Isten! útjaid igazságosak és igazak, nemzetek Királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a neved? Mert csak te vagy szent! Minden nemzet eljön és leborul színed előtt. mert ítéleteid kinyilvánultak."


[Dicsőség a magasságban Istennek, .
Dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsőségedért,
Urunk és Istenünk, mennyei Király, ...
irgalmazz nekünk; .
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt,
az Atyaisten dicsőségében. Ámen.]


A "Glóriát" szavalják a mennyben. Ugyanígy szavalják azt a Szentmisében is a földön.


Jel 5,1
A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam, amely hét pecséttel volt lepecsételve.
Isten szavával teleírt könyv vagy tekercs van a mennyben. Ez az Ige Liturgiáját tükrözi vissza a Szentmisén a földön.

Jel 19,1
Aztán hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva: "Alleluja! üdv, dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek,

Jel 19,3-4
Másodszor is felhangzott: "Alleluja! és a parázna asszony füstje felszáll, örökkön-örökké!" A huszonnégy vén és a négy élőlény leborult, imádták a trónon ülő Istent, ezekkel a szavakkal: "Amen! Alleluja!"

Jel 19,6
és hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját: "Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható.


Az "Alleluja"-t recitálják a mennyben. A Szentmisén is recitálják ezt a földön.


Jel 4,8-11
Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt körös-körül és belül is, tele szemekkel. Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!" Míg az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és zengték: "Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent."

Jel 5,9-14
új éneket énekeltek: "Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit, mert megöltek, és véreddel megváltottad (az embereket) Istennek, minden nyelvből, népből és nemzetből, Istenünk országává és papjaivá tetted őket, és uralkodni fognak a földön." és láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták: "Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás." Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben levőkkel együtt ezt mondta: "A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!" A négy élőlény így felelt: "Amen", a vének pedig leborultak és imádták.

Jel 7,10-12
Nagy szóval kiáltották és mondták: "üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!" Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent, mondván: "Amen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Amen."

Jel 18,1-8
Ezután láttam egy másik angyalt, amint alászállt az égből. Nagy hatalma volt, s fénye beragyogta a földet. Teljes erejéből kiáltozott: "Elesett, elesett a nagy Babilon! ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből." Egy másik szózatot is hallottam az égből, ez így hangzott: "én népem, vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben, és benneteket is érjenek csapásaik! Bűneik az eget verik, de az Úr számon tartja gonoszságaikat. Úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek, tetteit kétszeresen viszonozzátok. Serlegébe töltsetek kétannyit, mint amennyit ő töltött. Amennyit gőgösködött és dőzsölt, annyi gyötrelmet és bánatot okozzatok neki. Hisz ezt mondja magában: Királynőként trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a gyászt. Ezért egyetlen napon zúdulnak rá a csapások: halál, gyász, éhség, sőt tűz fogja elhamvasztani, mert hatalmas az Úr, az Isten, aki ítéletet tart fölötte."


A különböző antifónás ének a mennyei liturgián hasonlóak, mint amelyeket a Szentmisén használnak a földön.


Jel 12,1-6
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig.

Jel 12,13-17
Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön, a rejtekhelyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és félévig táplálják. Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett.


[Kérem ezért a Boldogságos,
mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem
Urunkhoz, Istenünkhöz.]
[Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon,
hogy Isten anyjával,
a Boldogságos Szűz Máriával,
a szent apostolokkal
és minden szenttel együtt,
akik a világ kezdete óta
kedvesek voltak előtted,
részesei lehessünk az örök életnek,
és dicsőítve malasztaljunk téged,]


A Boldogságos Szűz Mária mennyei hangsúlyozása ugyanolyan mint a Szentmisén a földön.


Jel 5,8
Amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje - ezek a szentek imádságai.

Jel 6,9-11
Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: "Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin?" Mindannyian fehér ruhát kaptak, azzal, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket.

Jel 8,3-4
Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé.


[Kérem ezért a Boldogságos,
mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem
Urunkhoz, Istenünkhöz.]
[Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon,
hogy Isten anyjával,
a Boldogságos Szűz Máriával,
a szent apostolokkal
és minden szenttel együtt,
akik a világ kezdete óta
kedvesek voltak előtted,
részesei lehessünk az örök életnek,
és dicsőítve malasztaljunk téged,]


A szentek közbenjárásának mennyei nyomatéka ugyanolyan a Szentmisén is a földön.


Jel 11,12
Az égből hangos szózat hallatszott: "Gyertek fel ide!" S ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égbe
.

[- Emeljük föl szívünket.
  - Fölemeltük az Úrhoz.]


A mennyei "Gyertek fel ide!" felszólítás hasonlít a pap "Emeljük föl szívünket!" felszólításához a Szentmisén a földön.


Jel 5,6
Most azt láttam, hogy a trón és a négy élőlény és a huszonnégy vén között ott áll a Bárány, mintha leölték volna. Hét szarva volt és hét szeme - ezek az Isten hét szelleme, akiknek küldetésük az egész földre szól.

Stb.

[Isten Báránya,
te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk.]
[íme, az Isten Báránya,
íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához
Jézus, az Isten Báránya.]


Jézus Bárányként való mennyei meghatározása ugyanaz, mint az eucharisztikus liturgián Jézus Isten bárányaként való meghatározása a Szentmisén a földön.


Jel 15,5
Ezután láttam, hogy megnyílt az égben a tanúságtétel sátrának temploma.


 

Sátor, azaz tabernákulum van a mennyben. A tabernákulumot az Eucharisztia őrzésére használják a Szentmisén a földön.


Jel 4,8
Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt körös-körül és belül is, tele szemekkel. Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!"


[Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
áldott, aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.]


A "Szent, szent, szent" mennyei liturgikus ének ugyanaz, mint amit a Szentmise liturgiáján is énekelnek a földön.


Jel 15,7
A négy közül az egyik élőlény a hét angyalnak hét aranycsészét adott. Ezek az örökkön-örökké élő Isten haragjával voltak tele.

Jel 16,1-4
Akkor nagy szózatot hallottam a templomból, a hét angyalnak szólt: "Rajta, öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földre!" Az első elindult és kiöntötte csészéjét a földre. Rosszindulatú, fájdalmas fekély keletkezett az embereken, akik a vadállat jegyét viselték, és a képmása előtt leborultak. A második a tengerbe öntötte csészéjét. Erre az a halottak véréhez vált hasonlóvá, és minden tengeri élőlény elpusztult. A harmadik a folyókba és a vízforrásokba öntötte csészéjét, mire vérré váltak.

Jel 16,8
A negyedik a Napra öntötte csészéjét. Hatalmat kapott, hogy az embereket tűzzel gyötörje.

Jel 16,10
Az ötödik a vadállat trónjára öntötte csészéjét, mire sötétség lett országában. Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták,

Jel 16,12
A hatodik (angyal) a nagy Eufrátesz folyóba öntötte csészéjét. Erre kiszáradt a vize, hogy utat nyisson napkelet királyainak.

Jel 16,17
A hetedik a levegőbe öntötte csészéjét. Erre az égi templomból, a trónusról egy hatalmas hang hangzott, és mondta: "Végbement!"

Jel 21,9
Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: "Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!"

Kelyhek (vagy csészék) vannak a mennyei liturgián. Ezek hasonlítanak a Szentmisében használt kelyhekre, amikor Krisztus áldozatát mutatják be a földön.


Jel 19,9
Ekkor hozzám fordult: "írd! Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára!" Majd folytatta: "Istennek ezek a szavai igazak."

Jel 19,17
Láttam, hogy egy angyal áll a napban. Nagy szóval kiáltotta az égen repülő madaraknak: "Gyertek, gyűljetek össze az Isten nagy lakomájára.


[íme, az Isten Báránya,
íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához
Jézus, az Isten Báránya.]
A Bárány beteljesülése a mennyei menyegzői vacsorán a Báránynak ugyanaz a vacsorája a Szentmisében a földön.


Jel 2,17
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja."


   

A hívőknek mannát adnak a mennyben. Ez ugyanaz, mint az az eucharisztikus manna, amit a hívőknek adnak a Szentmisén a földön.


Jel 8,1
Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csönd lett az égben, úgy egy félórára.


A szent csend a mennyben hasonlít a Szentmisén tartott szent csendhez a földön.


Jel 12,7
Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek...


[Szent Mihály arkangyal,
Védelmezz minket a küzdelemben,
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk,
Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki az Isten!".
Te pedig mennyei seregek vezére,
A Sátánt és a többi gonosz szellemet,
Akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.]


Mihály arkangyal mennyei kiemelése ugyanúgy történik, mint a Szentmise hagyományos záró imádsága (a Szent Mihály-ima) során a földön.