"Navarra" Bibliakommentár

Szent Pál első levele a tesszalonikaiakhoz

1Tessz 1,1-10

1Tessz 2,1-8

 

A Teremtés könyve Szent Lukács evangéliuma A tesszaloniakhoz írt első levél