Katolikusok könyvespolca
(Ajánlott irodalom)

(Frissítve: 2010. 12. 04.)

Kereszténység és katolicizmus

(vastagon kiemelve a különösen ajánlott könyvek)

Ajánlott újdonságok

 • Schütz Antal: Pedagógia. Szent István Társulat, 2010.
 • Peter Kreeft: Menny és pokol között. Szent István Társulat, 2010.
 • Peter Kreeft: Angyalok és démonok. Szent István Társulat, 2010.
 • Gál Péter: A New Age keresztény szemmel. Szent István Társulat, 2010.
 • Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába. Szent István Társulat, 2010.
 • Gabriele Kuby: Only you - Adj esélyt a szeretetnek! Kairosz, 2010.

 

A katolikus tanítás hivatalos dokumentumai

 • A Katolikus Egyház Katekizmusa. Szent István Társulat, 2002.
  (online#1) (online#2)
 • A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma. Szent István Társulat, 2006.
  (online)
 • Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai (szerk.: Heinrich Denzinger és Peter Hünermann). Örökmécs Kiadó - Szent István Társulat, 2004.

 • A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Szent István Társulat, 2006. (2. kiadás)
  (az 1. kiadás online#1; online#2)
 • II. János Pál megnyilatkozásai I-III. (Pápai dokumentumok 1978-2005) Szent István Társulat, 2006.
  (online)
 • Az egyházi törvénykönyv. Szent István Társulat, 2001.
  (online)

 

Katekizmusok és dogmatikakönyvek

 • Füzesi Zsolt: Fekete Káté (Az isteni Kinyilatkoztatás rövid kifejtése és igazolása a Szent Római Egyház hagyományos értelmezésében). Magán kiadás. 2009.
  (Megrendelhető: romanzsolt(kukac)freemail.hu)
 • Jean Guitton: Az én kiskatekizmusom (Beszélgetések egy gyermekkel). Szent István Társulat
 • Christoph Schönborn - Joseph Ratzinger: Bevezetés a katolikus egyház katekizmusába. Ecclesia, 1994.
 • Franz Spirago: Katholikus katekizmus felnőttek számára. Pázmány-Sajtó, 1898.

 

 • Schütz Antal: Dogmatika I-II. A katolikus hitigazságok rendszere. Pax Kiadó, 2008.
 • Leo Rudloff: Rövid dogmatika világiak számára. Szent István Társulat, 1936.
  (online)
 • Dr. Szabó Gyula: Dogmatika I-III. A katolikus hit igazságai főiskolások és krisztushívők számára. Egri érsekség.
 • Takács József: Dogmatika. Örökmécs Kiadó. 2005.
 • Előd István: Katolikus dogmatika. Szent István Társulat, 1983.
  (online)

 

 • Erdő Péter: Bevezetés a kánoni jogba (Bevezető ismeretek, általános szabályok). Pázmány Péter Hittudományi Akadémia, 1989.
 • Erdő Péter: Egyházjog. Szent István Társulat, 2005.
  (online)

 

Hitvédelem, alapvetés, katolikus hit

 • Karl Adam: A katolicizmus lényege. Szent István Társulat, 1936.
 • Gilbert Keith Chesterton: Igazságot! / Az örökkévaló ember. Szent István Társulat, 1985.
  (Az Igazságot! című könyve megjelent külön is 2005-ben)
 • Joseph Ratzinger: Isten és a világ. Hit és élet korunkban. Szent István Társulat, 2004.

 • Joseph Ratzinger: A föld sója. Szent István Társulat, 2005.

 • Joseph Ratzinger: A közép újrafelfedezése (Alapvető tájékozódások). Szent István Társulat, 2008.
 • Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitről Vittorio Messorival. Vigilia, 1990.
 • Peter Kreeft: Menny és pokol között. Szent István Társulat, 2010.
 • Albino Luciani: Őszinte híve: Albino Luciani. Kairosz Kiadó, 2008.
 • Christoph Schönborn: Egység a hitben. Kairosz Kiadó, 2003. (T)
 • André Frossard - II. János Pál pápa: Ne féljetek! André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde. Szent István Társulat, 1986.
 • André Frossard: II. János Pál arcképe. Szent István Társulat, 1991.
 • Luigi Giussani: A modern ember vallási tudata. A keresztény tapasztalat útján. Vigilia Kiadó, 1999.
  (online)
 • Romano Guardini: Teológia és élet: A kereszténység lényege. Jel Kiadó, 2002.
 • Pierre-André Liégé: Krisztusi élet. Opus Mystici Corporis, 1982.
 • John Henry Newman: Newman-breviárium. Szent István Társulat, 2002. (online)
 • John Henry Newman: Az Anyaszentegyház Misztériuma. International Center of Newman's Friends, 1998.
 • Paul Poupard: A katolikus hit. Szent István Társulat, 2001.
 • Bangha Béla: Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről. Katolikus Kultúrkönyvtár, 1922.
  (online)
 • Pezenhoffer Antal: A katolikus hit igazsága (Hitvédelem) I-II. Út, Igazság, Élet Kiadó, Pilisszentlélek, 2009.
 • Dr. Bányai János: Alapvető hittan. 1992.
 • Szuszai Antal: Apologetika, vagyis: a katholikus hit alapjainak rendszeres védelme. Győr, 1907.
 • Bangha Béla: Világnézeti válaszok - Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása. Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása. 1940. (online)
 • C.S. Lewis: Keresztény vagyok. Harmat, 2006. (T)
  (online)
 • C.S. Lewis: Viták és vallomások. Szent István Társulat, 1985.
 • C.S. Lewis: A fájdalom. Harmat, 2008.

 

Egyházatyák, egyháztanítók

 • Szent Ágoston: Isten városáról I-IV. Kairosz, 2005-2009.
 • Szent Ágoston: A keresztény tanításról. Paulus Hungarus Kiadó - Kairosz Kiadó, 2001.
 • Szent Ágoston: Szent Ágoston levelei. Attraktor. 2004.
 • Minucius Felix: Octavius. Paulus Hungarus Kiadó - Kairosz Kiadó, 2001.
 • Nagy Szent Gergely: A lelkipásztor kézikönyve. Paulus Hungarus Kiadó - Kairosz Kiadó, 2004.
  (online)
 • Ókeresztény írók – sorozat (szerk.: Vanyó László). Szent István Társulat, 1980-
 • Ókeresztény örökségünk – sorozat. Jel Könyvkiadó,
 • Aquinói Szent Tamás szemelvényekben (szerk. Schütz Antal) Szent István Társulat, 1943.
 • Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I-II. (Summa Theologiae) Gede Testvérek, 2002-2003.

 

Isten

 • Étienne Gilson: Isten és a filozófia. Kairosz Kiadó, 2005.
 • Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében. Ecclesia, 1981.
  (online)
 • Bolberitz Pál: Ateizmus és keresztény hit. Jel Könyvkiadó. 2007.
 • Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Szent István Társulat, 1990.
 • Molnár Tamás: Filozófusok istene. Európa Könyvkiadó, 1996. (online)
 • Bangha Béla: Istenhit és istentagadás. Magyar kultúra kiadás. 1924.
 • Tóth Tihamér: Hiszek egy Istenben! (Szentbeszédek, melyeket a Pázmány-Egyetem templomában elmondott: Tóth Tihamér Dr.). Szent István-Társulat, 1932.
 • Tóth Tihamér: Miatyánk. Szent István-Társulat, 1937.
 • Francois Fénelon: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól. Szent István Társulat, 2002.
 • Jáki Szaniszló: Eszközadta üzenet - értekezés az igazságról. Jel Kiadó, 2002.
 • Jáki Szaniszló: Isten és a nap Fatimában. Agapé, 2004.
 • Jáki Szaniszló: Isten és a kozmológusok. Ecclesia Könyvkiadó, 1992.
 • Jáki Szaniszló: Csodák és fizika. Ecclesia, 1992.
 • Jáki Szaniszló: Van-e Univerzum? Abigél Bt, 1996.

 

Jézus Krisztus

 • Joseph Ratzinger: A Názáreti Jézus. Szent István Társulat, 2007.
 • Kereszty Rókus: Jézus Krisztus (krisztológiai alapvetés). Szent István Társulat, 1995.
 • Jan Dobraczynski: Nikodemus levelei. Ecclesia, 1963.
 • Giovanni Papini: Krisztus története. Athenaeum,
 • Tóth Tihamér: Hiszek Jézus Krisztusban! (A Pázmány-Egyetem templomában az 1931-32 tanévben elmondott szentbeszédek). Szent István-Társulat, 1935.
 • Tóth Tihamér: Krisztus diadala. Szent István-Társulat, 1942.
 • Tóth Tihamér: A szenvedő és győzedelmes Krisztus. 1933.
 • Schütz Antal: Krisztus. Szent István Társulat, 1944. (online)
 • Koncz Lajos: A mi Krisztusunk. Történeti és teológiai alapvetés. Szent István Társulat, 1975.

 

A Boldogságos Szűz Mária

 • Leo Scheffczyk – Anton Ziegenaus: Mária az üdvtörténetben. Szent István Társulat, 2004.
 • Badalik Bertalan O.P.: Istennek Szent Anyja. 1991.
 • Raniero Cantalamessa: Mária, az Egyház tükre. Sarutlan Kármelita Nővérek, 2002.
 • Monforti Grignion Szent Lajos: Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről. Agapé, 2010.
 • Hans Urs von Balthasar – Josef Ratzinger, et al.: Jézus és az Egyház anyja. Eisenstadt 1987.
 • Mihályfi Ákos O.Cist.: Szűz Mária az Ószövetségben, Szent István Társulat, 1929.
 • Mihályi Gilbert: Szűz Mária az Újszövetségben. Róma, 1954.
 • Ligouri Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége. Kalocsa, 1924.
 • Horváth Sándor: Mulier Amichte Sole (Szűz Mária Krisztus fényében). Szent Domonkos Rend, 1948.

 

Angyalok és démonok

 • Peter Kreeft: Angyalok és démonok. Szent István Társulat, 2010.
 • Jean Daniélou: Az angyalok és küldetésük az egyházatyák szerint. Jel Kiadó, 1997.
 • Dom Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai. Ecclesia, 2005.

 

Végidő

 • Scheffczyk, Leo - Ziegenaus, Anton: A teremtés jövője Istenben. Szent István Társulat, 2008.
 • Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet! Kárpát Könyvkiadó, 1967. (online)
 • Schütz Antal: Az örökkévalóság. 1937.

 

Szentségek, liturgia

 • Petró József: A szentmise története. Szent István Társulat, 1931.
  (online)
 • Joseph Ratzinger: A liturgia szelleme. Szent István Társulat, 2002.
 • Joseph Ratzinger: Új éneket az Úrnak! (Krisztushit és liturgia korunkban). Jel Könyvkiadó, 2007.
 • Uwe Michael Lang: Az Úr felé fordulva - a liturgikus ima-irány. Ecclesia, 2006.
 • Romano Guardini: Az imádság iskolájában (Az imádság iskolája/A liturgia szelleme/Az Úr imádsága). Szent István Társulat, 1988.
 • Romano Guardini: Örökmécs (A liturgia világa). Szent István Társulat, 2000.
  (online)
 • Gaspar Lefebvre: A liturgia alapvető gondolatai. Szalézi Művek, 1941.
 • Parsch Pius: A szentmise magyarázata (A liturgikus megújulás szellemében). Szociális Missziótársulat, 1937.
 • Parsch Pius: üdvösség éve. Az egyházi liturgiájának magyarázata. I-III. Szociális Missziótársulat, 1936.
 • Szunyogh Xavér Ferenc: Latin-magyar Misszálé. 1933. 1944. 1959.

 

 • Athanasius Schneider: Dominus est. Szent István Társulat, 2010.
 • Raniero Cantalamessa: Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia. Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség, 1999.
 • Tóth Tihamér: üdvözlégy Oltáriszentség! Szent István Társulat, 1938.
 • Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál. Szent István Társulat, 1938. (online)

 

 • Kühár Flóris: Az örök élet forrásai a hét szentségben. Korda, 1932.

 

 • Jáki Szaniszló: A papi cölibátus teológiája. Agapé-Ecclesia, 1998.


Szentírás

 • Mócsy Imre: Mi a Biblia? Szent Jeromos Bibliatársulat, 1998.
 • Jacob Ecker: Gyermekek bibliája (Válogatás a Biblia szövegeiből). Editorial Verbo Divono, 1985.
 • Enrico Galbiati (szerk.): A Biblia és története I-VII. Agape, 1985.
 • Antonio Sicari - Elio Guerriero - Enrico Galbiati: Az Ószövetség. Agapé Kft., 2002.
 • Antonio Sicari - Elio Guerriero - Enrico Galbiati: Az Újszövetség. Agapé Kft., 2001.

 

 • Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei I-II. Szent István Társulat, 1928-29.
 • Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma (Jézus élete). Paulus Hungarus – Kairosz, 1999.
 • Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma II. (Levelek – Jelenések könyve). Paulus Hungarus – Kairosz, 2000.
 • Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez. Szent István Társulat, 1994. (online)
 • Josef Holzner: Szent Pál. Az apostol élete és levelei. Szent István Társulat, 1982.
 • Takács Gyula: Római levél. Exegézis-jegyzet. Paulus Hungarus / Kairosz, 2002.
 • Takács Gyula: Jelenések könyve. Exegézis. Paulus Hungarus / Kairosz, 2000.
 • Benedikt Schwank: János. Agapé, 2001.
  (online)

 

 • Jáki Szaniszló: A zsoltárok imádkozása (zsoltármagyarázatok). Jel Kiadó, 2003.
 • García M. Colombás: A Szentírás olvasása (A "lectio divina"). Bencés Kiadó, 2006.
 • C.S. Lewis: A zsoltárokról. Harmat, 2006.

 

 • Mócsy Imre S.J.: Az evangéliumok hitelessége. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2001. (online)

 

Egyház

 • Tóth Tihamér: Hiszek az Egyházban! 1935.
 • Kereszty Rókus O.Cist.: Bevezetés az Egyház teológiájába. Christianus – O.M.C. 1998. (online)
 • Dr. Cserháti József: Az Egyház. Szent István Társulat. 1964.
 • Bangha Béla: A katolikus egyház krisztusi eredete. Magyar Kultúra kiadás. 1923.


Pápaság

 • Jáki Szaniszló: …erre a sziklára… Ecclesia, 1991.
 • Jáki Szaniszló: Az Ország kulcsai. Ecclesia Könyvkiadó, 1992.
 • Horváth Sándor: A pápaság, mint a vándoregyház világossága és erőssége. Szent István Társulat, 1987.
 • Szabó Vendel: A pápaság. Magyar Szemle Társaság, 1931.
 • Paul Poupard: Miért van pápánk? (A pápa szolgálata Szent Pétertől II. János Pálig). Szent István Társulat, 1986.

 

Más keresztények és más vallások

 • Horst Bürkle: Az Istenkereső ember (A világvallások istenkeresése) Agapé, 1998.
 • Rafael Gómez Pérez: Az okkultizmus inváziója. Christianus-O.M.C.
 • Gál Péter: A New Age - keresztény szemmel. Art Nouveau Kiadó, 1997. (Szent István Társulat, 2010.)
  (online)
 • Peter Kreeft: Ökumenikus dzsihád. 1996.
 • Gian Franco Svidercoschi: Levél egy zsidó barátomhoz. Aura Kiadó, 1993.
 • Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok. Bencés kiadó, 1994.
 • Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Szent István Társulat, 1971.
 • Roman Myz: Keleti egyházak. (Scientia Christiana 7.) Agapé Könyvkiadó, Szeged, 1999.
 • Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Osiris Kiadó, 2001.


Katolikus konvertiták

 • Szent Ágoston vallomásai. Szent István Társulat. 1995. (Több kiadásban is megjelent)
  (online)
 • André Frossard: Van Isten, találkoztam Vele. Szent István Társulat, 1991.
 • John Henry Newman: Apologia pro vita sua. Európa, 2001.
 • Scott és Kimberly Hahn: Minden érv Rómába vezet. Hogyan lettünk katolikusok. Szent István Társulat, 2002.
 • A XX. század konvertitái I-II. (szerk.: Fernand Lelotte S.J.) Ecclesia, 1986.
 • Thomas Merton: Hétlépcsős hegy. Szent István Társulat. 1991.
 • Willbrord Verkade: Istenkeresés. Egy szerzetes festőnek emlékírásai. Szent István Társulat, 1923.
 • Alexis Carrel: Utazás Lourdes-ba. Kairosz Kiadó, 2004.
 • C.S. Lewis: Az öröm vonzásában. Fiatalkorom. Harmat, 2007.
 • Janne Haaland Matlary: Akit az igazság megtalált. Helikon Kiadó, 2004.
 • Tatjána Goricseva: Istenről beszélni veszélyes (Tapasztalataim Keleten és Nyugaton). Egyházfórum Kiadó, 1989.

 

Egyháztörténet

 • Jean Daniélou: A történelem misztériuma. Kairosz Kiadó, 2006.
 • Schütz Antal: Isten a történelemben. Szent István Társulat, 1943.
  (online)
 • Tarnay Brunó: Vallástörténet keresztény szemmel. Bencés kiadó, 1995.
 • Donald Matthew: A középkori Európa atlasza. Helikon Kiadó, 1989.

Általános

 • A keresztény egyház története I-VIII. (szerk.: Bangha Béla – Ijjas Antal) Pázmány Péter Irodalmi Társaság. 1940.
 • Ijjas Antal: Húsz évszázad viharában (Az egyház és a pápaság története). Magyar írás, 1948.
 • August Franzen: Kis egyháztörténet. Agapé, 1998.
 • Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. Ecclesia, 1984.
 • Szántó Konrád: Egyháztörténelem. Jel, 2004.
 • Török József: Egyetemes egyháztörténelem I-II. Szent István Társulat, 1999.
 • Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben. Zsinati Bizottság, Róma, 1976.
  (online)
 • Legeza László - Török József: A magyar egyház évezrede. Mikes Kiadó, 2000.
 • Török József: Keresztény századok sorozat. Mikes Kiadó, 2003-
 • Battista Mondin: Pápák enciklopédiája. Szent István Társulat, 2002.
 • Charles A. Coulombe: Krisztus helytartói - Szent Pétertől XIV. Benedekig. JLX Kiadó, 2005.
 • Hubert Jedin: A zsinatok története. Ecclesia, 1998.
 • Kurth Godefroid: A modern civilizáció kezdetei. Szent István Társulat, 1928.
 • Kurth Godefroid: Az egyház és a világtörténeti válságok. Szent István Társulat, 1921.
 • Christopher Dawson: Európa születése. Athenaeum.
 • Tomka Ferenc: Az Egyház bűnei? Szent István Társulat, 2001.
  (online)
 • Michael Hesemann: Sötét alakok. Mítoszok, legendák és hazugságok a Katolikus Egyház történetéből. Szent István Társulat, 2009.


Korszakok és események

 • Henri Daniel-Rops: Jézus és kora I-II. Ecclesia, 1991.
 • Henri Daniel-Rops: Az apostolok és vértanúk egyháza I-II. Ecclesia, 1989.
 • Víz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása. Ecclesia, 1998.
  (online)
 • Josef Holzner: Szent Pál. Az apostol élete és levelei. Szent István Társulat, 1982.
 • Euszebiosz: Egyháztörténet. Ókeresztény írók 4. Szent István Társulat, 1983.
 • Engelbert Kirschbaum: Az apostolfejedelmek sírjai. (Szent Péter és Szent Pál Rómában). Szent István Társulat, 1987.
 • Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Szent István Társulat, 1998.
 • Vanyó László:Ókeresztény írók lexikona. Szent István Társulat, 2004.
 • Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma I-II. Szent István Társulat, 1988. (Jel kiadó, 1997.)
 • Vanyó László: Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története. Jel kiadó, 2002.
 • Bozsóky Pál Gerő: Keresztes hadjáratok. Agapé Kft, 1995.
 • Bozsóky Pál Gerő: A Jeruzsálemi Latin Királyság. Agapé Kft., 2004.
 • Peter Spufford: Hatalom és haszon - Kereskedők a középkori Európában. Scolar Kiadó, 2007.
 • Giovanni Boccaccio: Dante élete. Európa Könyvkiadó, 1979.
 • Grisar Hartmann: Luther Márton élete. Szent István Társulat, 1929.
 • Pezenhoffer Antal: VI. Sándor meg Luther. 1937.
 • Jáki Szaniszló: A Galilei-ügy tanulságai. Kairosz, 2009.
 • Francis Johnston: A Guadalupei Szűzanya jelenései (A guadalupei csoda története). Christianus Kft, 1993.
 • Luigi Moresco: A fatimai szűz. Szalézi Művek, 1943.
 • Pierre Blet: XII. Piusz és a második világháború (A Vatikán archívumai alapján). Új Ember Kiadó, 2002.
 • Dominique Le Tourneau: Isten műve. Opus Dei kialakulásának, lelkiségének, szervezetének és tevékenységének rövid ismertetése. Ecclesia Könyvkiadó
 • Ralph M. Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött. Szent István Társulat, 1999.
  (online)

 

Szentek élete

 • Schütz Antal (szerk.): Szentek élete, az év minden napjára. Pantheon. 1995. (első kiadás: Szent István Társulat, 1932-34.)
 • Diós István (szerk.): Szentek élete I-II. bőv. Átd. kiad. Szent István Társulat, 2001-2002.
  (online)
 • Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Helikon Kiadó, 1990.
 • Louis Bertrand: Sanguis Martyrum. Szent István-Társulat
 • Peter Manns: Testvéreink, a Szentek. Prugg Verlag, 1982.
 • Walter Nigg: Nagy szentek élete 1-3. Jel, 2003.

 

 • Wilhelm Hünermann: A vérpad árnyékában. Ecclesia Könyvkiadó, 1996.
 • Agostino Trapé: Szent Ágoston. Szent István Társulat, 2004.
 • Pierre Riché: II. Szilveszter, az ezredik év pápája. Balassi Kiadó, 2002.
 • Jean Leclercq: Clairvaux-i Szent Bernát. Szent István Társulat, 1998.
 • Giannina Facco: Padovai Szent Antal. Krscanska sadasnjost, 1987.
 • Jean-Pierre Torrell: Aquinói Szent Tamás élete és műve. Osiris Kiadó, 2007.
 • Gilbert Keith Chesterton: Aquinói Szent Tamás. Szent István Társulat, 1986.
  (online)
 • Gilbert Keith Chesterton: Assisi Szent Ferenc és a Fioretti. Szent István Társulat, 1980.
 • Johannes Jörgensen: Assisi Szent Ferenc élete. Kolozsvár, 1925.
 • Johannes Jörgensen: Siénai Szent Katalin. 1947.
 • Régine Pernoud: Jeanne d'Arc (ön- és tanúvallomások). Ecclesia, 1991.
 • Walter Nigg: Morus Tamás (A lelkiismeret szentje). Budai Ferences Rendház, 1988.
 • Mario V. Pucci: Morus Tamás. Agapé Kft., 1996.
 • Wilhelm Hünermann: Szerzetes a farkasok között (Kapisztrán Szent János élete regényben). Agape, 1986.
 • Jean Ladame: Jézus szíve apostola (Alacoque Margit-Mária élete). Szent István Társulat, 1985.
 • Paul Türks: Néri Szent Fülöp - Az öröm prófétája. Kairosz Kiadó, 2006.
 • Severino Giner Guerri: Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója. Agapé, 2000.
 • Giannina Facco: Bernadette Soubirous a lourdesi látnok. Agapé Kft., 2008.
 • René Laurentin: Bernadette élete. Szent István Társulat, 1981.
 • Wilhelm Hünermann: A száműzöttek apostola (Damian de Veuster élete). OMC Kiadó, 1986.
 • Casimir Barthas: Élt egyszer Fatimában három kisgyermek. Korda Kiadó, 1998.
 • Francis Trochu: Az arsi plébános. Ecclesia Könyvkiadó, 1988.
 • Wilhelm Hünermann: Lángoló tűz (X. Pius pápa élete). Szent István Társulat, 1986.
 • René Bazin: A Szahara szíve (Charles De Foucauld). Szent István Társulat, 1931.
 • Carla Morselli - Dante Alimenti: Pio atya. Agapé Kft., 2000.
 • Pelucchi Giuliana: Élet az életért (Gianna Beretta Molla). Agapé Kft, 1997.
 • Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István Társulat, 1989.
 • Török József: Mindszenty bíboros élete. Ecclesia, 1991.
 • Lush Gjergji: Teréz anya. Agapé, 1996.
 • Edward Le Joly: Jézusért tesszük. Teréz anya és a szeretet misszionáriusai. Prugg Verlag, 1983.
 • Gian Franco Svidercoschi: Egy élet Karol Wojtyla mellett. Új Ember, 2007.
 • Joseph Ratzinger: Életutam (Joseph Ratzinger). Szent István Társulat, 2005.

 

Keresztény erkölcs

 • Servais Pinckaers: A keresztény erkölcsteológia forrásai. Paulus Hungarus Kiadó, Kairosz Kiadó, 2001.
 • Turay Alfréd: Az ember és az erkölcs. Alapvető etika Aquinói Tamás nyomán. Agapé, 2000.
 • Robert Spaemann: Erkölcsi alapfogalmak. Egyházfórum, 2001.
 • Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai. Szent István Társulat, 2004.
 • Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Erkölcselméleti tanulmány. Osiris, 1999.
 • Thomas Deman: Szent Ágoston tanítása a keresztény erkölcsről. Jel, 2005.
 • Javier Hervada: Kritikai bevezetés a természetjogba. Szent István Társulat, 2004.
 • Turgonyi Zoltán: Etika. Kairosz, 2003.
 • Francesco Petrarca: Kétségeim titkos küzdelme – Secretum. Lazi Könyvkiadó, 1999.
 • Josef Pieper: A négy sarkalatos erény. Okosság; Igazságosság; Bátorság; Tartás és mérték. Vigilia, 1996.

 

Családi élet

 • John Hardon S.J.: A katolikus család a mai világban. Szent István Magyar Plébánia, 1999.
  (online)
 • Chiara Lubich: Család: a társadalom reménye. Új Város, 1993.
 • Mindszenty József: Az édesanya. Hunikum Kiadó, 1990.
 • Janne Haaland Matlary: A felvirágzás kora (Jegyzetek egy új feminizmushoz). Balassi Kiadó, 2002.

 

Szexuális nevelés

 • Gabriele Kuby: A nemek forradalma - A gender forradalma - A nevelés államosítása. Kairosz Kiadó, 2008.
  (online)

 

 • Angelo Scola: Férfi + nő - A szerelem súlyos esete. Szent István Társulat, 2006.
 • II. János Pál: A férfi és a nő eredeti egysége. Kairosz, 2009.
 • Mary Beth Bonacci: Igazi szerelem. Szent István Társulat, 2005.
 • Megyeri Valéria: Születés-szabályozás a család teológiájának tükrében. Jel, 2009.
 • Daniel-Ange: Még nem késő - levél egy homoszexuális fiatalhoz. Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 1998.

 

Házastársi szeretet

 • Tóth Tihamér: A keresztény házasság (A Pázmány-egyetem templomában az 1934-35. tanév II. felében elmondott szentbeszédek). Szent István-Társulat, 1936.
 • Schütz Antal: A házasság. Szent István Társulat, 1933. (online)
 • Kecskés Pál: A házasság etikája. Szent István Társulat, 1928. (online)
 • Christa Meves: Házastársak ábécéje. Agapé, 2000.

 

Nevelés, pedagógia

 • C.S. Lewis: Az emberiség felszámolása. Harmat, 2007.
 • Luigi Giussani: A nevelés kockázata. Szent István Társulat, 2005.
 • Schütz Antal: Pedagógia. Szent István Társulat, 2010.
 • Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla: Neveléstörténet (bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe). Osiris, 2003.
 • Maria Montessori: A gyermek felfedezése. Cartaphilus Kiadó, 2002.
 • Maria Montessori: Módszerem kézikönyve. Kisdednevelés kiadása, 1930.
 • Marczell Mihály: Neveléstan. Tinta Könyvkiadó, 2002.
  (online)
 • Otto Willmann: Didaktika. A műveltség, művelődés és oktatás elmélete. I-II. Kath. Középiskolai Tanáregyesület, 1917.
 • Philip H. Coombs: Az oktatás világválsága. Tankönyvkiadó Vállalat, 1971.
 • A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, 1998.
  (online)

 

Gyermeknevelés

 • Ross Campbell: Nehéz évek - Hogyan szeressük kamasz gyermekünket? Harmat Kiadói Alapítvány, 1999.
 • Ross Campbell: Gyerekekre hangolva. Harmat Kiadói Alapítvány, 2008.
 • Ross Campbell: Dühöngő ifjak. Hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? Harmat, 2007.
 • Christa Meves: Szülők ábécéje (A keresztény nevelés elemei). Agapé, 2000.
 • Christa Meves: Lelkisérült gyermekeinkért (Magatartási zavaraik leküzdésének ábécéje). Agapé, 2001.
 • Fénelon: A leányok neveléséről. Kath. Középiskolai Tanáregyesület, 1936.
  (online)
 • Friedrich Wilhelm Foerster: Élet és jellem. Szociális Missió-Társulat, 1934.
 • Friedrich Wilhelm Foerster: Iskola és jellem. Adalékok az engedelmesség neveléstanához és az iskolai fegyelem átalakításához. 1913.
 • Christa Meves: A neveléshez bátorság kell. Agapé, 2001.
 • Christa Meves: Nagyszülők ábécéje. Agapé, 2001.
 • Daniel Pennac: Nemkötelező olvasmány. Fekete Sas Könyvkiadó, 2001.
 • Tóth Tihamér: Az ifjúság lelki gondozása I-II. Szent István Társulat, 1935.
 • Caryl Waller Krueger: 1001 ötlet szülőknek. LAP-ICS Könyvkiadó, 1994.
 • Willy Breinholst: Hahó, Anyu, hahó, Apu! Életem első izgalmas éve. Dunakönyv Kiadó, 1994.
 • Willy Breinholst: Hahó, megérkeztem! Szukits Könyvkiadó, 2004.
 • Willy Breinholst: Anyu a legjobb a világon! Dunakönyv Kiadó, 1994.
 • Willy Breinholst: Hahó, újra itt vagyok! Dunakönyv Kiadó, 1994.

 

Hitoktatás vagy gyermeknevelés során felhasználható könyvek

 • Inos Biffi: Az Eukarisztia és története. Agapé Kft., 1984.
 • Inos Biffi: Beavató szentségek. Krscanska Sadasnjost-Agape, 1990.
 • Jean Guitton: Az én kiskatekizmusom (Beszélgetések egy gyermekkel). Szent István Társulat
 • Jacob Ecker: Gyermekek bibliája (Válogatás a Biblia szövegeiből). Editorial Verbo Divono, 1985.
 • Enrico Galbiati (szerk.): A Biblia és története I-VII. Agape, 1985.
 • Antonio Sicari - Elio Guerriero - Enrico Galbiati: Az Ószövetség. Agapé Kft., 2002.
 • Antonio Sicari - Elio Guerriero - Enrico Galbiati: Az Újszövetség. Agapé Kft., 2001.
 • Gaston Courtois: A legszebb történet. OMC, 1983.
 • Henriette Brey: Fehérvasárnap. Elbeszélések első áldozók részére. Martineum Könyvkiadó, 1926.

 

Pszichológia

 • Paul Fraisse: A kísérleti pszichológia gyakorlati kézikönyve. Bevezető tanulmánnyal a pszichológiában alkalmazott kísérleti módszer védelméről. Akadémiai Kiadó, 1983.
 • Viktor E. Frankl: Értelem és egzisztencia. Jel, 2006.
 • Viktor E. Frankl: Orvosi lélekgondozás: A logoterápia. Ur Kft, 1997.
 • Juan Antonio Vallejo-Nágera: Szemtől szemben a depresszióval. Háttér Kiadó, 2003.
 • Jean Piaget: Az értelem pszichológiája. Kairosz Kiadó, 1997.
 • Jean Piaget: Szimbólumképzés a gyermekkorban. Kairosz Kiadó, 1999.
 • Oliver Sacks: Antropológus a Marson. Osiris, 2004.
 • Oliver Sacks: A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. Park, 2004.
 • William Glasser: A realitás-gyógymód (új személetmód a pszichiátriában). Országos Alkohológiai Intézet, 1991.

 

Önnevelés

 • Christa Meves: Manipulált mértéktelenség. Szembeszállni a korszellemmel. Kairosz, 2009.
 • Gabriele Kuby: Only you - Adj esélyt a szeretetnek! Kairosz, 2010.
 • Romano Guardini: Levelek az önnevelésről. Szent István Társulat
 • Friedrich Wilhelm Foerster: Az élet művészete. Szociális Missió-Társulat, 1942.
 • Claire Weekes: Legyőzhetjük az idegességet. Édesvíz Kiadó, 1994.
 • Richard Bach: Semmi sem véletlen. Édesvíz, 2003.
 • Paul Watzlawick: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Helikon Kiadó, 1989.
 • Stephen R. Covey: A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása (Az önfejlesztés kézikönyve). Bagolyvár Könyvkiadó, 2004.

 

Közösségépítés, kapcsolatok

 • Christa Meves: Tanácsadó ábécé az élethez (Hogyan adjunk tanácsot a keresőknek?). Agapé, 2005.
 • Klemens Tilmann: Hogyan beszéljünk ma Istenről a családban? Jel, 2000.
 • Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? (Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak). Tinta Könyvkiadó, 2005.
 • Milo O. Frank: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan - avagy a 30 másodperces üzenet technikája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1999.
 • Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. bagolyvár Könyvkiadó, 1998.
 • Dale Carnegie: Sikerkalauz 1-3. Gladiátor Kft., 1999.
 • Giles Barrie: 525 tipp arra, hogy legyen jobb menedzser. Alexandra Kiadó, 1990.
 • Jay Conrad Levinson: A Gerillamarketing. Haszon Lapkiadó, 2005.
 • Kenneth Blanchard - Spencer Johnson: Az egyperces menedzser. Bagolyvár Kft., 1998.
 • Peter Block: Makulátlan tanácsadás. HVG Press, 2005.
 • Peter F. Drucker: A hatékony vezető (Az eredményes irányítás kézikönyve). Park Könyvkiadó, 1992.
 • Lee Iacocca  - William Novak: Egy menedzser élete. Gondolat, 1988.
 • Laurence J. Peter - Raymond Hull: A Peter-elv (Avagy miért fordulnak mindig rosszra a dolgok?). Kossuth Könyvkiadó, 1989.

 

Filozófia

 • Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban, Szent István Társulat, 1943. (online)
 • Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Helikon Kiadó, 2006.
 • Bolberitz Pál - Hosszú Lajos: Bölcselettörténet. Szent István Társulat, 2004.
 • Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai. Egyházfórum, 1996.
 • Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Cartaphilus, 2001.
 • Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Áron László Könyvkiadó, 2001.
 • Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába. Szent István Társulat, 2010.
 • Wilhelm Windelband: Preludiumok. Franklin-Társulat, 1925.
 • Alfred Edward Taylor: Platón. Osiris, 1999.
 • Jonathan Barnes: Arisztotelész. Akadémiai Kiadó, 1996.
 • Étienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Kairosz Kiadó, 2000.
 • Jacques Maritain - Raissa Maritain: Nagy barátságok - A filozófia alapelemei. Általános bevezetés a filozófiába. Szent István Társulat, 1986.
 • Jacques Maritain: A garonne-i paraszt (Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein). Szent István Társulat/Kairosz, 1999.
  (online)
 • Kolnai Aurél: Kolnai Aurél. Új Mandátum, 2003.
 • Gustave Thibon: Jákob lajtorjája. Kairosz Kiadó, 2001.
 • Francesco Petrarca: A tudatlanságról - De ignorantia. Lazi Könyvkiadó, 2003.
 • Jáki Szaniszló: Mi az Egész értelme? Ecclesia Könyvkiadó, 1993.
 • Theodor Haecker: Teremtő, teremtmény. Egyetemi Nyomda, 1946.
 • Theodor Haecker: Mi az ember? Szent István Társulat, 1940.
 • Nyikolaj Bergyajev: A kommunizmus igazságai és hazugságai. Kairosz Kiadó, 2003.
 • Nyikolaj Bergyajev: Az orosz kommunizmus értelme és eredete. Századvég, 1989.
 • Konrad Löw: A kommunista ideológia vörös könyve. Kairosz Kiadó, 2003.
 • Gustav A. Wetter: A szovjet ideológia ma I. (A dialektikus és történelmi materializmus)

 

Keresztény, katolikus társadalom, kultúra és világnézet

 • G. K. Chesterton: Mi a baj a világgal? Kairosz, 2004.
 • G. K. Chesterton: A józan ész nevében. Kairosz, 2003.
 • G.K. Chesterton: Eretnekek. Szent István Társulat, 1991.
 • Molnár Tamás: Az Egyház - évszázadok zarándoka. Szent István Társulat, 1997.
 • Molnár Tamás: Utópia, örök eretnekség. Szent István Társulat, 1991.
 • Molnár Tamás: A liberális hegemónia. Kairosz Kiadó, 2001.
  (online)
 • Molnár Tamás: Keresztény humanizmus. (A szekuláris államnak és ideológiájának kritikája). Kairosz Kiadó, 2007.
 • Molnár Tamás: A modern-kór. Tünetek és ellenszerek. Kairosz, 2008.
 • Raymond Aron: Az értelmiség ópiuma. Akadémiai Kiadó, 2007.
 • Joseph Ratzinger: Benedek Európája a kultúrák válságában. Szent István Társulat, 2005.
 • Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Magánkiadás. 1903. Szent István Társulat. 1935.
  (online)
 • Jáki Szaniszló: Biblia és tudomány. Lexika Kft. 1997.
 • Christopher Dawson: Európa születése. Athenaeum
 • José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Nagyvilág Könyvkiadó, 2003.
 • José Ortega y Gasset: Elmélkedések Európáról. L'Harmattan, 2007.
 • Thomas Stearns Eliot: A kultúra meghatározása. Szent István Társulat, 2003.
 • Charles Handy: Üres esőkabát (Egyén, üzlet, társadalom). Manager Könyvkiadó, 2008.

 

Hit és tudomány, tudományfilozófia

 • Jáki Szaniszló: Egy elme világa - Szellemi önéletrajz hitről és tudományról. Kairosz Kiadó , 2003.
 • Jáki Szaniszló: A tudomány és vallás kapcsolatának ábécéje. Kairosz Kiadó , 2005.
 • Jáki Szaniszló: Tudomány és világnézet. Lexika Kft, 1998.
 • Jáki Szaniszló: A fizika látóhatára. Kairosz Kiadó, 2004.
 • Jáki Szaniszló: Biblia és tudomány. Lexika Kft, 1997.
 • Jáki Szaniszló: Világ és Vallás (összegyűjtött tanulmányok). Abigél Bt, 1997.
 • Jáki Szaniszló: Ádvent és tudomány. Agapé-Ecclesia, 1999.
 • Jáki Szaniszló: Szűzi szülés és a tudomány születése. Ecclesia Könyvkiadó, 1994.
 • Jáki Szaniszló: Világegyetem és hitvallás. Ecclesia Könyvkiadó, 1993.
 • Jáki Szaniszló: A tudomány megváltója. Ecclesia Könyvkiadó, 1990.

 

Az ember eredete, evolúció

 • Wolfgang Kuhn: A darwinizmus buktatói (egy évszázados tévedés vége). Kairosz Kiadó, 2006.
 • Jáki Szaniszló: Evolúció hívőknek. Kairosz Kiadó , 2007.

 

Az Egyház szociális tanítása

 • Joseph Höffner: Keresztény társadalmi tanítás. Szent István Társulat, 2002.
 • Dante Alighieri: Az egyeduralom. Kossuth Kiadó, 2003.
 • Mihelics Vid: Világproblémák és katolicizmus. DOM, 1934.
 • Walter Lippmann: A közjó filozófiája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1993.
 • Paul A. Samuelson: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, 2006.
 • John R. Hicks: Érték és tőke. A keynesi gazdaságtan válsága (A közgazdasági elmélet néhány alapelvének vizsgálata). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978.
 • John Kenneth Galbraith: Az új ipari állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970.
 • John Kenneth Galbraith: A pénzügyi spekulációk rövid története (Eufória és csalódás). AduPrint Kft, 1995.
 • Barbara Ward: Csak egyetlen Föld van (Egy kicsiny bolygó karbantartási gondjai). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1975.

 

Keresztény lelkiség, vallásos irodalom

 • Pierre Charles S. J.: Apostoli lelkeknek. Korda R. t., 1940.
 • Pierre Charles S. J.: Isten közelében. Elmélkedések. Korda Rt. 1943.
 • Columba Marmion: Béke és boldogság Jézus Krisztusban. Elmélkedési könyv. Szent István Társulat, 1972.
 • Columba Marmion: Krisztus, a lélek élete (Lelkigyakorlatok). Szent István Társulat, 1939.
  (online)
 • Gaston Courtois: Ketten a mesterrel (Papi rekollekciós elmélkedések). OMC, 1969.
 • Mathias Dietz: Kis Filokália. A szívbéli imádságok könyve. Filosz Kiadó, 2004.
 • Szent Josemaría Escrivá: Barázda. Szent István Társulat, 1997.
  (online)
 • Szent Josemaría Escrivá: Az út. Scepter Publisher, 1966.
  (online)
 • André Frossard: Van egy másik világ. Szent István Társulat,
 • Reginald P. Garrigou-Lagrange: A megkezdett örökélet - A keresztény lelkiség alapelvei. Jel Kiadó
 • Luigi Giussani: A vallásos érzék. Vigilia, 1999.
 • Luigi Giussani: Lehet így élni? Szent István Társulat, 2008.
 • Gräf Richárd: Uram! Taníts meg bennünket imádkozni! Szent István Társulat, 1942.
 • Romano Guardini: Az élő Isten. Jel Kiadó
 • Romano Guardini: Sehol világ, csak belül... (Rainer Maria Rilke duinói elégiáiról). Új Ember, 2003.
 • Dietrich von Hildebrand: Átalakulásunk Krisztusban. Szent István Társulat 
 • Kempis Tamás: Krisztus követése. Ecclesia Könyvkiadó, 2002.
  (online)
 • Kempis Tamás: Mária követése. Szent István Társulat, 2007.
 • Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége. Agapé, 2006.
  (online)
 • C.S. Lewis: A bánatról. Harmat, 2005.
 • C.S. Lewis: A szeretet négy arca. Harmat, 2007.
 • Liguori Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával. Korda, 1941.
  (online)
 • Peter Lippert: Istenkereső lelkek (Levelek jó emberekhez). Szent-István-Társulat, 1927.
 • Thomas Merton: A szemlélődés magvai. Ursus Libris, 2009.
 • Thomas Merton: A csend szava (Válogatás Thomas Merton műveiből). Szent István Társulat, 2001.
 • Thomas Merton: Találkozás Istennel (A kontempláció). Márton Áron Kiadó, 2000.
 • Thomas Merton: Élet és életszentség. Prugg Verlag, 1973.
  (online)
 • John Henry Newman: A keresztény lélek. Pécs, 1957.
 • John Henry Newman: Nagypéntek. Új Ember Kiadó, 1995.
 • Henri J. M. Nouwen: A tékozló fiú hazatérése. Ursus Libris, 2001.
 • Jacques Philippe: Idő Istennek (A Belső Ima útja). Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 1997.
 • Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! Mai ember imái. Christianus, 1991.
  (online)
 • Michel Quoist: Krisztus él! OMC, 1981.
  (online)
 • Michel Quoist: Így élni jó (Elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek). Szent István Társulat, 2004.
  (online)
 • Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve. Vigilia, 2005.
  (online)
 • Szent Pietrelcinai Pio: Pio atya levelei - Egy misztikus szent vallomásai lelkivezetőihez. MÉCS Családközösségek, 2008.
 • Adolphe Tanquerey: A tökéletes élet/Aszkétika és misztika. Société de s. Jean L'évangliste Desclée & Cie, 1932.
 • Lisieux-i Szent Teréz: Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza. Ecclesia Könyvkiadó, 1993.
 • Lisieux-i Szent Teréz: A szeretet rejtekében - Lisieux-i Szent Teréz levelei nővéréhez, Céline-hez. Sarutlan Kármelita Nővérek, 2007.
 • Adolphe Tanquerey: A vallásosság alapvető dogmái. Société de s. Jean L'évangliste Desclée & Cie, 1934.
 • Phil Bosmans: Az öröm virágait neked kell elültetned. Agapé, 2005.

 

(Fel)