Éves olvasókalauz a Szentíráshoz és a katekizmushoz

 

Olvasd el a Szentírást és/vagy a Katolikus Egyház Katekizmusát egy év alatt!

A kalauz letöltése:

word

pdf

A Katolikus Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, és azt tanítja, hogy az „Istennek a Szentlélek sugalmazására írásba foglalt szava”. Az Egyház nyomatékosan buzdítja és sürgeti az összes Krisztus-hívőket, hogy „a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg „Jézus Krisztus fönséges ismeretét” (Fil 3,8). „Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust”.” (II. Vatikáni Zsinat: Dei Verbum konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról, 9. 21. 25.)

Emellett sok katolikus nem ismeri jól saját hitét. A Katolikus Egyház Katekizmusa – amelyet II. János Pál pápa kezdeményezett, valamint XVI. Benedek pápa még bíborosi éveiben több püspöktársával együtt szerkesztett – könnyen olvasható formában, valamint a mai életkörülményeket figyelembe véve egy olyan egyetemes tanítást nyújt, amelynek ismerete biztos eligazodást nyújt, mert „e Katekizmus célja az, hogy a hit- és erkölcs katolikus tanításának szerves és egységes előadását nyújtsa a II. Vatikáni Zsinat és az egész egyházi hagyomány fényében.” Olvasása tehát az összes Krisztus-hívőnek javára fog válni. (Vö. KEK 11-12)

Ha valaki tehát elkötelezi magát, hogy napi 20-30 percet rászán arra, hogy az Egyház kincsesházába lépjen, akkor egy év alatt el tudja olvasni a teljes Szentírást és/vagy a Katekizmust! Bármelyik katolikus Szentírás-fordítás használható, mint pl. a 2007-ben megjelent Szent István Társulat kiadása, vagy a Szent Jeromos Bibliatársulat kiadása. A kalauz hónapokra van bontva, de azt bármikor el lehet kezdeni, és akár meg is lehet szakítani bizonyos időre.

Ajánlatos, hogy az olvasást foglaljuk imakeretbe. Kezdjük egy rövid imával a Szentlélekhez, és az olvasás közben is maradjunk imádságos lelkületűek. Gondoljunk arra is, hogy a szöveget hogyan lehet a saját élethelyzetükre alkalmazni; hangozzon fel a kérdés: mit mond a szöveg nekem? Az olvasás után elmélkedjünk el a szent gondolatokon, és igyekezzünk imádságosan válaszolni rá.

Az olvasást lehet csoportosan is végezni, pl. Úgy, hogy egy héten egyszer találkoznak az olvasók - ha van rá mód, akkor egy pap vagy egy képzett hitoktató felügyeletével – , és kicserélik gondolataikat.

A Szentírás néhány részét nehezebb megérteni, valamint vannak olyan részek is, amelyek olvasása fárasztó vagy unalmasnak tűnhet (pl. a Számok vagy a Leviták könyve). Jusson ekkor eszünkbe, hogy ezeken keresztül is Isten beszél hozzánk, tehát legyünk türelmesek és maradjunk imádságosak.

A kalauz fejezet és vers számozása az újonnan megjelent Szent István Társulat féle kiadáson alapul. Más bibliafordítás ettől némiképp eltérhet.

Isten tegye gyümölcsözővé minden emberben az Úr és az Ő Egyházának szavát!

„Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-32)