Hitetlenek, eretnekek és más vallási rendszerek

Ateizmus, szkepticizmus, agnoszticizmus

A hitetlenség pillérei

Machiavelli, az "új erkölcs" feltalálója

Kant, az Igazság szubjektivizálója

Nietzsche, az önjelölt "Antikrisztus"

Freud, a "szexuális forradalom" megalapozója

Marx, a tömegek hamis Mózese

Sartre, az abszurditás apostola

Az erkölcsi relativizmus cáfolata

A katolicizmus egyedülállósága - contra indifferentizmus, avagy minden vallás egyformán jó?

 

Eretnekségek

(születőben...)

Más vallások, más hitek

A kereszténység és a buddhizmus összevetése

Az iszlám